ما آموزش بچه ها انقلابی را بر بودجه ریزی زیبایی شناختی متمرکز می کنیمایسنا/ آذربایجان شرقی شهردار تبریز اجتناب کرده اند محوریت تربیت بچه ها انقلابی در بودجه ریزی زیبایی شناختی شهر ذکر شد.

یعقوب هوشیار در ترکیب کردن خانواده های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران، فرماندهان بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جماعات مرحله شهرداری قلمرو 6 ذکر شد: به نظر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ما به کشورمان ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ما باید به سمتی برود کدام ممکن است رفتار ما انقلابی است.» دیده شده باشد.

وی آسیب دیده نشده داد: در این بین امکانات های جهانی به هدف اینکه در جنگ مستقیم حرفی برای ادعا کردن ندارند به شگردهای زیبایی شناختی کف دست زده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند ما را اجتناب کرده اند این طریق نابود کنند در جدا خصوصی این جاری به هیچ وجه به از ملزومات خصوصی نخواهند رسید.

شهردار تبریز ادای احترام به شد: در این سیستم ای کدام ممکن است به شورا حاضر کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدلی کدام ممکن است برای خصوصی محدوده کرده ایم سعی می کنیم نوع این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ریزی در بخش اجتماعی به گونه ای باشد کدام ممکن است بچه ها ما درگیر شدن به مسیر صحیح صحیح حرکت کنند. جهت. داده ها خواهید کرد ضروری است از خواهید کرد نیروی محرکه این جریان ها هستید.

وی افزود: تداوم این خانه ها در نتیجه تهیه بودجه زیبایی شناختی صحیح برای شهرستان در سال های آینده تبدیل می تواند.

هوشیار ذکر شد: در انتصابات آتی خدمت هر دو خانه ها از ما سعی می کنیم خواستن زیبایی شناختی را مورد تصمیم گیری مقدار قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بودجه ریزی لحاظ کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی شهرداری تبریز، وی اجتناب کرده اند استقبال شهرداری تبریز اجتناب کرده اند برگزاری یادواره های شهدا خبر داد.

انتهای پیام/