ماهی سالمون یونانی توستادا – لیمو کاسه®


پوسته های توستادا همراه خود سس تزاتزیکی خیار خامه ای، ماهی قزل آلا کبابی، پایین تر های {سبزیجات} یونانی، زیتون کالاماتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک فتا پوشانده شده است..

توستاداس ماهی سالمون یونانی.

در داخل حین پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز برای خوب خانوار 4 نفره، می توان به سادگی در داخل ابزار های شام شخصی دچار یکنواختی شد. به طور معمول است من خواهم کرد به ساده یک چیز کاملاً متفاوت آرزو می کنم. این هفته، می‌خواهم آنچه را تخصصی ایجاد می کند سه‌شنبه تاکو فراهم کردن می‌دهید اصلاح {دهم}. غذاهای یونانی همراه خود ذائقه مکزیکی، توستاداهای ماهی سالمون یونانی من خواهم کرد مختلط خوش ذوق در داخل تاکوهای تردشان است.

اجزا

 • پوسته های توستادا: پوسته های براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترد تاکو کدام ممکن است همراه خود ذرت هر دو آرد مناسب می شوند.
 • سس تزاتزیکی: ماست خامه ای، شوید معاصر، خیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب لیموی پر جنب و جوش، تزاتزیکی یونانی خوش ذوق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی در داخل محل اقامت مناسب می تواند باشد!
 • ماهی سالمون فقط در داخل روغن زیتون، نمک، فلفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پونه کوهی تفت دانش شده به همان اندازه پوسته پوسته شود، خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زودی است!
 • نوار {سبزیجات}: مختلط معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر جنب و جوش به دلیل گوجه فرنگی گیلاسی، خیار رنده شده، زیتون کالاماتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک فتا.

طرز تولید سس تزازیکی یونانی

ماست را به کاسه اضافه کنید

در داخل حالی که قادر خواهید بود به دلیل سس تزاتزیکی کدام ممکن است به دلیل خرده فروش {خریداری شده} است برای تولید توستاداس ماهی سالمون یونانی بیشترین استفاده را ببرید، تولید آن قرار است در داخل محل اقامت فوق العاده ساده است. همراه خود از جمله ماست در داخل خوب کاسه کودک نوپا برخاستن کنید.

سیر تازه را در ظرفی رنده کنید

سپس مقداری سیر معاصر را رنده کنید.

شوید را به شیر اضافه کنید

سپس مقداری چاشنی شوید معاصر هر دو خشک اضافه کنید.

آب لیمو را به سس ماست اضافه کنید

همراه خود آب لیموی معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی نمک تمام می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم هم می زنیم.

طرز تولید توستادا ماهی سالمون یونانی

ماهی قزل آلا ترشی شده Lay's

برای برخاستن توستاداس ماهی سالمون یونانی، فر را روی 400 خوب و دنج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی سالمون را همراه خود روغن زیتون، نمک، فلفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پونه کوهی مزه دار کنید. روی خوب ورقه پخت کنار هم قرار دادن شده قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 15-20 {دقیقه} تفت دهید.

یک بار وگان یونانی درست کنید

{در حالی که} ماهی قزل آلا در داخل جاری پختن است، همراه خود ترکیبی گوجه‌فرنگی گیلاسی، خیار دانش شده، زیتون کالاماتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک فتا، خوب غذای {سبزیجات} مناسب کنید. روی آن قرار است روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب لیمو بپاشید، سپس همراه خود هم مخلوط شده کنید.

ماهی سالمون پخته شده با ادویه جات ترشی جات

وقتی ماهی آزاد شما پخته شد، به سادگی پوسته پوسته می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایه نارنجی غیر مستقیم به صورتی پر جنب و جوش در موجود است.

مجموعه ماهی سالمون توستادا

توستادای شخصی را همراه خود سس تزازیکی روی پوسته توستادا بچینید، سپس مقداری به دلیل ماهی آزاد بوداده را روی آن قرار است بچینید.

یک نوار به توستادا اضافه کنید

ماهی قزل آلا را همراه خود خوب تکه {سبزیجات} بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پایین تر های jalapeño زیبایی کنید.

توستاداس ماهی سالمون یونانی.

سرو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سبک خوش ذوق توستادا ماهی سالمون یونانی شادی کنید!

مسائل را اصلاح دهید

 • آن قرار است را گمشده گلوتن کنید. اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است توستادای شما همراه خود کورن فلکس مناسب شده است به همان اندازه این ظرف گمشده گلوتن باشد یا نباشد.
 • آن قرار است را وگان کنید. به دلیل ماهی صرف تذکر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده همراه خود تزاتزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاپناد بخورید، یک بار دیگر خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر کننده است!

سوالات معمولاً پرسیده می شود:

خواه یا نه نیاز به منافذ و پوست سالمون بخورید؟

هنگامی کدام ممکن است {به درستی} پخته شود، منافذ و پوست ماهی قزل آلا احتمالاً ترد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سبک شود. اما که ممکن است یک ترجیح سفارشی است، در میان مردمان آن قرار است را رفیق دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی 9.

موثرترین رویکرد پخت ماهی سالمون {چیست}؟

ماهی قزل آلا را می توان در داخل فر برشته کرد، روی گریل پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در داخل محدوده برشته کرد. همه شما رویکرد های خوش ذوق ای برای پخت این ماهی هستند.

راه به توستادای سالمون یونانی باقی مانده را ذخیره می کنید؟

همه شما نیمه ها را در داخل ظروف به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هوا در داخل یخچال محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه آن قرار است به همان اندازه 3 روز باقی {می ماند}.

توستاداس ماهی سالمون یونانی.

اصل العمل های تا حد زیادی مدیترانه ای

بخورید، لایک کنید، به اشتراک بگذارید!

نمی شود وعده های غذایی را {امتحان} کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را رفیق داشتید؟ دفعه بعد کدام ممکن است این {کار} را کردید، خوب {عکس} بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را همراه خود رسانه های اجتماعی شخصی به اشتراک بگذارید! @thelemonbowl را انتخاب کنید و انتخاب کنید #thelemonbowl را تگ کنید به همان اندازه به دلیل غذای شما لذت بردن ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک بگذاریم.

لیز ماهی سالمون یونانی توستادا می خورد

هنگامی که شما هم درست مثل من خواهم کرد هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند {راهی} {برای تغییر} ابزار شام ​​شخصی هستید، ماهی سالمون یونانی توستاداس البته شما را خوشحال خواهد کرد.

با بیرون چنگال لازم است.

توستاداس ماهی سالمون یونانی

ماهی سالمون یونانی توستادا

پوسته های توستادا همراه خود سس تزاتزیکی خیار خامه ای، ماهی قزل آلا کبابی، تاپناد {سبزیجات} یونانی همراه خود زیتون کالاماتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک فتا پوشانده شده است.

برای تجهیز: 10 از واقعی

پختن: 20 از واقعی

{سهام}: 4

 • 8 پوسته های توستادا
 • 1 فنجان سس تزاتزیکی یونانی ({خریدی} خودساخته هر دو فروشگاهی)
 • پایین تر های نازک jalapeno (پیش غذای اختیاری موجود)

سالمون برشته شده

 • 1 پری ماهی سالمون
 • 1 قاشق سوپخوری روغن زیتون
 • 1 قاشق کودک نوپا چاشنی خشک
 • 1 قاشق کودک نوپا نمک
 • ½ قاشق کودک نوپا فلفل

تاپناد {سبزیجات} یونانی

 • 1 فنجان نصف گوجه گیلاسی
 • 1 فنجان خیار انگلیسی (دانش شده)
 • ¼ فنجان زیتون کالاماتا دانش شده
 • ¼ فنجان چسبناک فتا دانش شده
 • 1 قاشق سوپخوری روغن زیتون
 • 1 قاشق سوپخوری آب لیمو
 • فر را همراه خود دمای 400 سطح خوب و دنج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی سینی فر را همراه خود فویل آلومینیومی بپوشانید. همراه خود اسپری پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز اسپری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ماهی قزل آلا را روی آن قرار است قرار دهید. روی آن قرار است روغن زیتون بپاشید، سپس نمک، فلفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پونه کوهی بپاشید. بپزید به همان اندازه همراه خود چنگال به سادگی پوسته پوسته شود، حدود 15-20 {دقیقه}. بنشین جدا.

 • {در حالی که} ماهی قزل آلا در داخل جاری پخت است، سس تزازیکی یونانی را در داخل خوب کاسه {متوسط} ​​مناسب کنید. بنشین جدا. بعد، همراه خود مخلوط شده کردن همه شما داروها همراه خود هم در داخل خوب کاسه {متوسط}، غذای {سبزیجات} یونانی را مناسب کنید. خارق العاده هم بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس چاشنی را کبریت همراه خود آن قرار است اصلاح کنید. بنشین جدا.
 • برای مخلوط شدن، توستاداها را در داخل بشقاب قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی {هر} کدام چند مورد آخر قاشق غذاخوری به دلیل سس تزاتزیکی بمالید. سپس روی آن قرار است را همراه خود ماهی آزاد منافذ و پوست کنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر قاشق غذاخوری یونانی تاپناد روی آن قرار است بمالید. اگر دوست دارید لگد آسان ای داشته باشید، آن قرار است را همراه خود هالاپینوهای نازک پایین تر خورده زیبایی کنید. فوراً آن قرار است را انگشتان پا بگذارید.


سرویس: 2نان بررسیانرژی: 518انرژیکربوهیدرات ها: 29gپروتئین: 29gچربی ها: 33gچربی ها های اشباع شده: 8gچربی ها اشباع نشده: 7gچربی ها های تک غیر اشباع: 11gچربی ها اشباع نشده: 1gکلسترول ldl: 81میلی خوب و دنجسدیم: 1384میلی خوب و دنجپتاسیم: 776میلی خوب و دنجابتدایی: 3gقند: 4gویتامین A: 534IUویتامین سی: 11میلی خوب و دنجکلسیم: 186میلی خوب و دنجاهن: 2میلی خوب و دنج