ماست قابلمه سریع – Delicious Meets Healthy


همراه خود این اصل العمل آسان قابلمه سریع، دسته ای به دلیل ماست شخصی را در داخل محل اقامت دقیق کنید. این ماست فقطً غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه ای، این ماست قابلمه سریع فوق العاده بالاتر به دلیل ماست فروشگاهی است، به ساده {اجازه} دهید زودپز شما تمام کارهای زحمت کش را مشارکت در دهد.

کاسه ماست خانگی درست شده در قابلمه فوری

ماست افزودنی خارق العاده {برای هر} برنامه کاهش وزن متعادل است. تحت تأثیر پروبیوتیک ها، برای صبحانه هر دو دسر خارق العاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس سیری را در داخل شما راه اندازی می تدریجی.

من می روم به هیچ وجه ماست را به دلیل خرده فروش نمی خرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می دانم چگونه می توان آن خواهد شد را در داخل محل اقامت دقیق کنم در نتیجه فوق العاده خامه ای است، سبک خارق العاده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر پرخطر است، کدام ممکن است قطعاً خانوار من می روم آن خواهد شد را ترجیح می دهند.

برای تولید منصفانه دسته عظیم به دلیل این ماست خودت کار کن در داخل ظرف سریع به سادگی به 2 ماده خواستن دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه به هیچ وجه مجبور به {خرید} آن خواهد شد به دلیل خرده فروش نیستید!

منافذ و پوست ماست منجمد را همراه خود توت فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست همراه خود توت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپند را حتما بررسی کنید.

چرا این اصل العمل ماست قابلمه سریع را رفیق خواهید داشت!

 • سرراست: دقیق کردن این سیستم تا حدودی زمان بر است، اما اکثر اوقات فقطً دستی گرفته شده معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل اصل وعده های غذایی فقطً آسان است. هنگامی که بعد آن خواهد شد را مشارکت در دادید، قطعاً بازهم دوباره آن خواهد شد را خواهید راه اندازی!
 • همسو با امور مالی: دقیق کردن ماست شخصی در داخل ظرف سریع باعث صرفه جویی در داخل هزینه مربوطه های شما می تواند باشد!
 • ورودی بزن: این ماست خودت کار کن ماندگاری فوق العاده خوبی دارد. منصفانه موارد دقیق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر هفته به دلیل آن خواهد شد شادی کنید.
ماست قابلمه فوری خانگی در یک کاسه با گرانولا و انواع توت ها

اجزا

 • نیم گالن شیر آب: برای موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه‌ترین {نتایج}، به دلیل شیر آب رادیکال برای این اصل پخت ماست قابلمه سریع بیشترین استفاده را ببرید. باید به دلیل شیر آب لبنیات بیشترین استفاده را ببرید، {نمی توانید} به دلیل شیر آب نارگیل، شیر آب بادام، شیر آب سویا هر دو شیر آب با بیرون چربی ها بیشترین استفاده را ببرید.
 • ماست: به دلیل ماست یونانی آسان همراه خود کشت های باکتریایی پرانرژی بیشترین استفاده را ببرید هر دو به دلیل ماست تنظیم کننده بیشترین استفاده را ببرید. شما به حدود 2 قاشق غذاخوری ماست خواستن دارید. شما {نمی توانید} به دلیل گزینه جایگزین برای ماست هر دو خامه تلخ بیشترین استفاده را ببرید.

طرز تولید ماست در داخل دیگ سریع – قانون {گام به گام}

 • شیر آب را به همان اندازه 180 به همان اندازه 200 فارنهایت خوب و دنج کنید. شیر آب را در داخل ظرف قابلمه سریع بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه آن خواهد شد را ببندید. (نیازی ندارید شیر آب را روی “Sealing” بچرخانید، آن خواهد شد را روی “Vent” حفظ کنید) دکمه ماست را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس “Adjust” را استرس دهید به همان اندازه روی نمایش فیلم “BOIL” نوشته شود. حدود نیم ساعت اندازه می کشد به همان اندازه شیر آب به 180 سطح فارنهایت برسد. (این {کار} کل شما میکروارگانیسم های خصومت را به دلیل بین می برد) وقتی چرخه جوش منجر به، دیگ سریع بوق می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایش فیلم “YOGT” را نمایشگاه ها.
 • نکته: اگر تا حدودی ماست غلیظ میل به ایجاد یک، می توانید 5 {دقیقه} نه درگاه آن خواهد شد را بسته نرم افزاری حفظ کنید.
 • درگاه را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی کنید کدام ممکن است دما بین 180 به همان اندازه 200 سطح فارنهایت باشد یا نباشد.
 • شیر آب را به همان اندازه 112 فارنهایت – 115 فارنهایت سرماخوردگی کنید. ظرف Instant Pot را همراه خود شیر آب سوزان بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید. دماسنج وعده های غذایی را در داخل شیر آب قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری کنید به همان اندازه به 112 به همان اندازه 115 فارنهایت برسد. این احتمالاً ممکن است حدود منصفانه ساعت اندازه بکشد.
 • سپس دوباره، می توانید شیر آب سوزان را در داخل منصفانه اتاق استراحت آب یخ قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد داشته باشید کدام ممکن است شیر آب را هم بزنید در نتیجه کاهش به دلیل شیر آب نخست خنک می تواند باشد. کنترل کنید کدام ممکن است دماسنج را به دلیل در دید تماشا کنید در نتیجه حدود 5 {دقیقه} نه دما واقعاً گاز می گیرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره حتما شیر آب را هم بزنید.
 • مشاهده: اگر دما به {زیر} 110 سطح فارنهایت به مقیاس عقب یابد، نیاز به شیر آب را بازهم دوباره در داخل ظرف سریع خوب و دنج کنید. “Yogurt”، سپس “Adjust” را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت کنید به همان اندازه دما در داخل محدوده بهترین قرار گیرد.
 • استارتر ماست را خوب و دنج کنید. استارتر ماست را در داخل منصفانه کاسه {متوسط} ​​قرار دهید، حدود ½ فنجان شیر آب خوب و دنج را اضافه کنید. آنقدر هم بزنید به همان اندازه یکدست شود، سپس همراه خود شیر آب خوب و دنج درون ظرف بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده هم بزنید به همان اندازه یکدست شود.
 • ماست را جوجه کشی کنید. قابلمه داخل را همراه خود مخلوط شده شیر آب ماست بازهم دوباره در داخل قابلمه سریع قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه آن خواهد شد را ببندید. دکمه “Yogurt” را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان را روی ساعت 8:00 تغییر کنید. پس به دلیل اتمام زمان انکوباسیون، نمایش فیلم “Yogt” را نمایشگاه ها.
 • قابلمه سریع را تعداد زیاد تکان ندهید، درگاه آن خواهد شد را برای تصور ماست باز نکنید به همان اندازه کمتر از 6 ساعت سپری شود.
 • مشاهده: اگر ماست طنجه را رفیق دارید می توانید زمان را به همان اندازه 12 ساعت بهبود دهید. (زمان جوجه کشی {طولانی} تر = ماست شایسته تر)
 • ماست را چک کنید. درگاه آن خواهد شد را همراه خود دقت باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی کنید کدام ممکن است خواه یا نه ماست سکسی شده است هر دو خیر. (اگر در داخل قابلمه را تا حدودی واژگون کنید تغییر می تواند باشد اگر {کار} نکند)
 • ماست را در داخل دمای اتاق سرماخوردگی کنید. درون ماست را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی توری آرامش بخش روی پیشخوان قرار دهید به همان اندازه چند مورد آخر ساعت سرماخوردگی شود.
 • مشاهده: موقعیت قرار دادن آن خواهد شد فوری در داخل یخچال احتمالاً ممکن است ناشی از اصلاح از حداکثر دما، ماست شما را رقیق تدریجی.
 • ماست را در داخل یخچال سرماخوردگی کنید. {اکنون می توانید} آن خواهد شد را در داخل یخچال قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 6 ساعت آن خواهد شد را سرماخوردگی کنید.
 • آن خواهد شد را در داخل یخچال حفظ کنید. پس به دلیل خنک شدن ماست، می توانید آن خواهد شد را به شیشه های کوچکتر منتقل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یخچال حفظ کنید.
تصاویر تهیه ماست را در قابلمه فوری پردازش کنید
تصاویر تهیه ماست را در قابلمه فوری پردازش کنید
قاشق به تنهایی در ماست قابلمه فوری غلیظ ایستاده است

ماندگاری ماست خودت کار کن چقدر است؟

این ماست قابلمه سریع، روزی کدام ممکن است {به درستی} ذخیره شود، به همان اندازه 2 هفته به خوبی نگه داشتن می تواند باشد. آن خواهد شد را در داخل ظروف شیشه ای قابل مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده نشده حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یخچال حفظ کنید. ممکن است همچنین می توانید آن خواهد شد را به همان اندازه 2 ماه منجمد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل مصرف کردن آن خواهد شد را منصفانه عصر در داخل یخچال قرار دهید.

میشه همراه خود ماست سبک دار دقیق کرد؟

خیر این اصل پخت به 1 ماست مقدماتی هر دو ماست آسان کدام ممکن است دارای سنت اقامت است می خواهد. ماستی کدام ممکن است دارای سنت های اقامت پرانرژی است خواهد اظهار داشت لاکتوباسیلوس بولگاریکوس هر دو استرپتوکوک ترموفیلوس روی برچسب با بیرون میکرو ارگانیسم های اقامت، این اصل العمل {کار} نخواهد کرد.

اگر ماست سبک‌دار را ترجیح می‌دهید، در گذشته به دلیل موقعیت قرار دادن آن خواهد شد در داخل یخچال می‌توانید منصفانه قاشق چای‌خوری عصاره وانیل را همراه خود آن خواهد شد مخلوط شده کنید به همان اندازه تا حدودی سبک‌دار شود. در داخل صورت آماده می توانید شیرینی کننده هایی یادآور عسل هر دو شربت افرا را هم بزنید.

کاسه ماست خانگی با گرانولا و انواع توت ها

آیا قادر هستید بازهم دوباره به دلیل ماست شناخته شده به عنوان پیش وعده های غذایی بیشترین استفاده را ببرید؟

دقیق یادآور نان خمیر تلخ، استارتر را می توان مجددا استفاده بیشتر از کرد، متعاقباً نه نیازی به {خرید} ماست معمولاً نیست! {مقدار} اجباری ماست معاصر ارائه شده را در داخل کپک های یخ فریز کنید به همان اندازه روزی که خواهید کرد دسته یکی دیگر دقیق کنید کنار هم قرار دادن استفاده بیشتر از باشد یا نباشد! تاس های ماست را منصفانه عصر در داخل یخچال آب کنید به همان اندازه سنت ماست اصلاح نکند.

نکاتی به دلیل آشپزخانه NELI

نظر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودها اصل پخت موثرترین اصل پخت ماست قابلمه ای سریع

 • در داخل صورت آماده می توانید این اصل ماست یونانی سریع قابلمه را نصف کنید. اگر زودپز 8 لیتری دارید، می توانید این اصل پخت ماست خودت کار کن را نیز 2 برابر کنید.
 • اگر ماست غلیظ‌تری می‌خواهید، می‌توانید آن خواهد شد را همراه خود منصفانه مواد چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه آبکش منصفانه شبه برازنده کنید.
 • در گذشته به دلیل اینکه ماست را در داخل یخچال بگذارید، {اجازه} دهید ماست در داخل دمای اتاق سرماخوردگی شود. موقعیت قرار دادن آن خواهد شد فوری در داخل یخچال احتمالاً ممکن است ناشی از اصلاح از حداکثر دما، ماست شما را رقیق تدریجی.
 • ماست تنظیم خنک (کدام ممکن است به معنی با بیرون جوش هر دو تنظیم خنک نیز آگاه می تواند باشد) بهره برداری فوق پاستوریزه می خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری معمولاً نیست ابتدا شیر آب را بجوشانید. تعدادی از اشخاص حقیقی به اشتراک می گذارند کدام ممکن است این {کار} نیز واقعاً کار می کند اما من شخصاً آن خواهد شد را {امتحان} نکرده ام.
 • می توانید این ماست را همراه خود گرانولای خودت کار کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت سرو کنید.
کاسه های ماست قابلمه فوری با گرانولا و انواع توت ها

اصولاً اصل العمل های قابلمه سریع

ماست قابلمه سریع

همراه خود این اصل العمل آسان قابلمه سریع، دسته ای به دلیل ماست شخصی را در داخل محل اقامت دقیق کنید. فقط غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه ای، این فوق العاده بالاتر به دلیل {خرید} خرده فروش است، به ساده {اجازه} دهید زودپز شما تمام کارهای زحمت کش را مشارکت در دهد.

به دلیل ناامیدکننده شدن نمایش فیلم شخصی جلوگیری از جنگ کنید

زمان ترتیب دادن 30 دقایق

زمان پخت 9 ساعت ها 30 دقایق

زمان کامل 10 ساعت ها

شرکت ها 10 وعده های غذایی

انرژی 117کیلو انرژی

خالق نلی هوارد | Delicious Meets Health
 • زودپز IP

 • پارچ های اندازه گیری گیری پیرکس

 • قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاشق چایخوری اندازه گیری گیری

 • دماسنج وعده های غذایی

 • کاردک سیلیکونی

 • کوزه های کودک

 • اختیاری موجود: صافی، مواد چسبناک

 • شیر آب را به همان اندازه 180 به همان اندازه 200 فارنهایت خوب و دنج کنید. شیر آب را در داخل ظرف قابلمه سریع بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه آن خواهد شد را ببندید. دکمه “Yogurt” را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس “Adjust” را استرس دهید به همان اندازه روی نمایش فیلم “BOIL” نوشته شود. حدود نیم ساعت اندازه می کشد به همان اندازه شیر آب به 180 سطح فارنهایت برسد. (این {کار} کل شما میکروارگانیسم های خصومت را به دلیل بین می برد) پس به دلیل اتمام، دیگ سریع بوق می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایش فیلم “YOGT” را نمایشگاه ها.

 • نکته: اگر تا حدودی ماست غلیظ میل به ایجاد یک، می توانید 5 {دقیقه} نه درگاه آن خواهد شد را بسته نرم افزاری حفظ کنید.

 • درگاه را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی کنید کدام ممکن است دما بین 180 به همان اندازه 200 سطح فارنهایت باشد یا نباشد.

 • شیر آب را به همان اندازه 112 فارنهایت – 115 فارنهایت سرماخوردگی کنید. ظرف Instant Pot را همراه خود شیر آب سوزان بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید. دماسنج وعده های غذایی را در داخل شیر آب قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری کنید به همان اندازه به 112 به همان اندازه 115 فارنهایت برسد. این احتمالاً ممکن است حدود منصفانه ساعت اندازه بکشد.

 • سپس دوباره، می توانید شیر آب سوزان را در داخل منصفانه اتاق استراحت آب یخ قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد داشته باشید کدام ممکن است شیر آب را هم بزنید در نتیجه کاهش به دلیل شیر آب نخست خنک می تواند باشد. کنترل کنید کدام ممکن است دماسنج را به دلیل در دید تماشا کنید در نتیجه حدود 5 {دقیقه} نه دما واقعاً گاز می گیرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره حتما شیر آب را هم بزنید.

 • مشاهده: اگر دما به {زیر} 110 سطح فارنهایت به مقیاس عقب یابد، نیاز به شیر آب را بازهم دوباره در داخل ظرف سریع خوب و دنج کنید. “Yogurt”، سپس “Adjust” را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت کنید به همان اندازه دما در داخل محدوده بهترین قرار گیرد.

 • استارتر ماست را خوب و دنج کنید. استارتر ماست را در داخل منصفانه کاسه {متوسط} ​​قرار دهید، حدود ½ فنجان شیر آب خوب و دنج را اضافه کنید. آنقدر هم بزنید به همان اندازه یکدست شود، سپس همراه خود شیر آب خوب و دنج درون ظرف بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده هم بزنید به همان اندازه یکدست شود.

 • ماست را جوجه کشی کنید. درون قابلمه را همراه خود مخلوط شده شیر آب ماست برگردانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه آن خواهد شد را ببندید. دکمه “Yogurt” را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان را روی ساعت 8:00 تغییر کنید. پس به دلیل اتمام زمان انکوباسیون، نمایش فیلم “Yogt” را نمایشگاه ها.

 • قابلمه سریع را تعداد زیاد تکان ندهید، درگاه آن خواهد شد را برای تصور ماست باز نکنید به همان اندازه کمتر از 6 ساعت سپری شود.

 • مشاهده: اگر ماست طنجه را رفیق دارید می توانید زمان را به همان اندازه 12 ساعت بهبود دهید. (زمان جوجه کشی {طولانی} تر = ماست شایسته تر)

 • ماست را چک کنید. درگاه آن خواهد شد را همراه خود دقت باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی کنید کدام ممکن است خواه یا نه ماست سکسی شده است هر دو خیر. (اگر در داخل قابلمه را تا حدودی واژگون کنید تغییر می تواند باشد اگر {کار} نکند)

 • ماست را در داخل دمای اتاق سرماخوردگی کنید. درون ماست را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی توری آرامش بخش روی پیشخوان قرار دهید به همان اندازه چند مورد آخر ساعت سرماخوردگی شود.

 • مشاهده: موقعیت قرار دادن آن خواهد شد فوری در داخل یخچال احتمالاً ممکن است ناشی از اصلاح از حداکثر دما، ماست شما را رقیق تدریجی.

 • ماست را در داخل یخچال سرماخوردگی کنید. {اکنون می توانید} آن خواهد شد را در داخل یخچال قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 6 ساعت آن خواهد شد را سرماخوردگی کنید.

 • آن خواهد شد را در داخل یخچال حفظ کنید. پس به دلیل خنک شدن ماست، می توانید آن خواهد شد را به شیشه های کودک منتقل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 2 هفته در داخل یخچال حفظ کنید.

 • در داخل صورت آماده می توانید این اصل را نصف کنید. اگر زودپز 8 لیتری دارید، می توانید این اصل پخت ماست خودت کار کن را نیز 2 برابر کنید.
 • اگر ماست غلیظ‌تری می‌خواهید، می‌توانید آن خواهد شد را توسط منصفانه مواد چسبناک منصفانه شبه برازنده کنید.
 • در گذشته به دلیل اینکه ماست را در داخل یخچال بگذارید، {اجازه} دهید ماست در داخل دمای اتاق سرماخوردگی شود. موقعیت قرار دادن آن خواهد شد فوری در داخل یخچال احتمالاً ممکن است ناشی از اصلاح از حداکثر دما، ماست شما را رقیق تدریجی.

انرژی: 117کیلو انرژی | کربوهیدرات ها: 9g | پروتئین: 6g | چربی ها: 6g | چربی ها های اشباع شده: 4g | چربی ها های چند مورد آخر غیر اشباع: 1g | چربی ها تک غیراشباع: 2g | کلسترول ldl: 19میلی خوب و دنج | سدیم: 83میلی خوب و دنج | پتاسیم: 254میلی خوب و دنج | قند: 10g | ویتامین A: 307IU | کلسیم: 217میلی خوب و دنج | اهن: 1میلی خوب و دنج

فاصله صبحانه، داروها اجباری

وعده های غذایی یانکی

عبارت کلیدی طرز تولید ماست خودت کار کن، طرز تولید ماست در داخل قابلمه سریع، ماست زودپز

خواه یا نه شما این اصل العمل را ساخته اید؟

هنگام انتشار تصویری به دلیل اصل وعده های غذایی، به دلیل برچسب #DeliciousMeetsHealthy بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً @deliciousmeetshealthy را در داخل اینستاگرام دنبال کنید!

آشنایی همراه خود خالق: نلی | Delicious Meets Health

به آشپزخانه من می روم خوش آمدید! من می روم نلی هوارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وبلاگ} نویس داروها غذایی پایین Delicious Meets Healthy هستم. من می روم در داخل 12 ماه 2014 در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند حسابداری پایه {کار} می کردم، Delicious Meets Healthy را تنظیم کردم. در داخل حالی کدام هرکدام کاری کدام ممکن است من می روم در داخل دفتر مشارکت در می‌دادم فوق العاده تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر چیزهای بی اهمیت بود، اما به دلیل تهیه شام لذت بردن می‌برم در نتیجه می‌توانم به دلیل خلاقیت شخصی استفاده بیشتر از کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس غذاهای مختلف آزمایش کنم.