ماجرای مسلمان شدن 2 مسیحی در داخل ماه رمضانمنبر شناخته شده به عنوان عالی رسانه بسیار موثر، کار کردن مهمی در داخل ارتباط فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان است. در داخل گذشته تاریخی 100 ساله بخش علمیه قم، وعاظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون همراه خود پشتیبانی این رسانه ها کدام ممکن است در سراسر اطراف جغرافیای ایران را در داخل بر می گرفت، به روشنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد پرداختند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي نوشت: مبلغان مشهوري چون آيات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجج اسلام شيخ محمدتقي بهلول قن آبادي، محمدتقي فيلسوف، سيد محمود طالقاني، شيخ احمد كافي، سيد عبدالكريم. هاشمی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ ابوالقاسم خزعلی، آقا مجتبی تهرانی، سید مهدی طباطبایی، شیخ حسین انصاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در داخل خندق {تبلیغ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغ} تأثیر می گذارد داشتند.

ایام ماه مبارک رمضان جایگزین مناسبی برای بهره مندی از منبرهای مملو به همین دلیل وعاظ است. جلب توجه اینجاست کدام ممکن است اکثر این منبرها نیز برکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامات شخصی را داشتند. به بهانه حلول ماه مبارک رمضان، همچنان به همین دلیل {خاطرات} حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، خطیب نامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک اخلاق کدام ممکن است سخنرانی هایش همواره سخی بوده، پرهیز می کنیم.

شیخ حسین انصاریان بخشی به همین دلیل {خاطرات} شخصی می گوید: «در داخل تنوع از شهرهای ایران منبر رفتم، به همین دلیل شمال به همان اندازه جنوب، به همین دلیل شرق به همان اندازه غرب، مازندران به همان اندازه هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام به همان اندازه زاهدان، به اصل پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم، محور اولیه بحث و جدال من خواهم کرد در همه زمان ها کتاب الکترونیکی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل پیامبر است، 1000 نفر بر منبر آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل معارف اسلام بهره برده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله رب النوع. جهانیان، گناهکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهانی کدام ممکن است به شخصی بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} مسکن شخصی را اصلاح دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سعادت دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سالیان متمادی مناسبت هایی {از این موارد} برای ما به نظر می رسد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای من خواهم کرد شدید به وجود آمده است. به همین دلیل لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاسگزاری به همین دلیل خداوند متعال. در داخل همین جا قبلی مناسبت برای دیگران تحویل داده می شود به همان اندازه به همین دلیل آنها خواهند شد بیاموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آنها خواهند شد بیاموزند.

وقتی منبرهای ماه رمضان عده ای به همین دلیل کودکان را به همین دلیل فریب دادن گناه نجات دادند!

راهپیمایی های جاده زرق و برق دار در داخل در سراسر اطراف تهران رواج داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان زیادی در داخل آن خواهد شد نمایندگی می کردند. طبق عادی، زحمت کش {کار} کردم به همان اندازه پلتفرم ها را پربار کنم. عصر های ماه رمضان آخر منبر قبلی بیت به همین دلیل دعای ابوحمزه ثمالی می خواندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شدید گریه می کردند. بعد به همین دلیل منبر همراه خود کودکان صحبت می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} دلشان گوش می دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سؤالات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی آنها خواهند شد {پاسخ} می دادم.

دیر یا زود در داخل جاده قدم می زدم کدام ممکن است به شخص جوانی برخورد کردم. سلامتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای شام برای اسکان ما می آیی؟ بهت گفتم؟» ذکر شد: «بايد من خواهم کرد را نمی شناسی.» «نیاز دارم عالی عصر برای اسکان ما بیایی.» گفتم: «برای چی؟» ذکر شد: «عالی عصر 2 بطری خریدم. کنیاک بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راهی که در آن خونه بودم.» چه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی ها توی خیابون نشسته اند، همراه خود اینکه اهل این شغل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجالس نبودم، همراه خود خودم خیلی خودم گفتم بگذار بروم ببینم چه می گویند، نشستم. در میان بسیاری ازدحام، حرف بايد روی من خواهم کرد {تأثیر} زیادی گذاشت؛ «پس وقتی برای اسکان آمدم، {نوشیدنی ها} را در اطراف ریختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطری را در داخل هاون له کردم… واقعاً دوست دارم عالی عصر برای اسکان ما بیایی. به او می رود قول دادم برای اسکان اش بروم، به رفقایش هم ذکر شد کدام ممکن است من خواهم کرد همراه خود روحانیون دوست خوب شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام برای اسکان ما می آید، شما هم بیایید، آنها خواهند شد کودکان بالی همراه خود لباس مجلسی های مرسوم ، مد روز و با کلاس بوده اند. ارتباط همراه خود آنها خواهند شد در داخل راهی که در آن آنها خواهند شد شدید مؤثر {بوده است}.

یکی 2 نفر به همین دلیل آنها خواهند شد کدام ممکن است می خواستند دنبال انجام دادن بروند، فقطً منصرف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما در جهت مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار رفتند. من خواهم کرد باقی مانده است تک تک آنها خواهند شد را می بینم، آنها خواهند شد افرادی قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تقوا هستند کدام ممکن است به همین دلیل {تأثیر} خوش بینانه من خواهم کرد در داخل مسکن شخصی شناخت می کنند.

عصر های رنسانس در داخل بین منافقین!

مرحوم شهید لاجوردی اصرار داشت کدام ممکن است برای منافقین {کار} باکلاس مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه به همین دلیل من خواهم کرد پشتیبانی خواست. ابتدا چندین کتاب الکترونیکی برایشان فرستادم. دیر یا زود به همین دلیل من خواهم کرد {دعوت} کرد کدام ممکن است بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل طرف آنها خواهند شد صحبت کنم. این گروه در داخل آن خواهد شد زمان در داخل نتیجه نهایی شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زندان} ها مملو به همین دلیل قطعات تندرو بود. در نظر گرفته شده کردم جدا از سخنرانی، اقامه دعای کمیل نیز شدید دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی {تأثیر} بیشتری داشته باشد یا نباشد; چون کل شما مضامین دعای کمیل به همین دلیل اعماق وجود نشأت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان در داخل آن خواهد شد دعاها شدید احساسی همراه خود خدا صحبت می تنبل، به همین دلیل می توان در داخل لابه لای عبارات دعا مستقیماً همراه خود وجدان مردمان صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را به همین دلیل خواب غفلت {بیدار} کرد. .

کلاس ها متعددی در داخل {زندان} اوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزلحصار کرج برگزار شد. سپس به همین دلیل آقای لاجوردی خواستم تخصصی ایجاد می کند جشن های تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای ماه مبارک رمضان این اشخاص حقیقی را بالای منبر بیاورند. می آمدند در داخل فلان جا می نشستند. این ورزش های باکلاس {تأثیر} عمیقی بر روح اشخاص حقیقی متوهم داشت. متنوع نیز سودآور به توبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور صراط فوری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {زندان} آزاد شدند.

بعدها نامه های عاشقانه بی شماری به همین دلیل این پسرها نوجوان بدست آمده کردم. در میان زنان گروه نیز توبه کردند. بعداً مرا به مراسم عروسی شخصی {دعوت} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدواجشان را ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر دنبال مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشکوهی رفتند.

اسلامی شدن 2 مسیحی در داخل منبرهای ماه مبارک رمضان!

یکی از آنها در نظر گرفته مکانیک ها زمانی به من خواهم کرد ذکر شد: یکی از آنها در نظر گرفته همسایه هایم در داخل محل کارم مسیحی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد مسلمان شدنش بارگیری صحبت کرده ام. اگر اشکالی ندارد قبلی مونتاژ او می رود را بر منبر شما می آورم. گفتم: 9 تنها واقعی اشکالی ندارد، منطقی نیاز به بیاوری. پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحیان را به مسجد {دعوت} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنان صحبت کرد. ایمان ما ایمان منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن است. «ایمان اندیشه است».

عالی مسیحی کدام ممکن است چندین موارد در داخل منبر حاضر شده بود، دیر یا زود ذکر شد کدام ممکن است نیاز دارم مسلمان شوم. مطالبی را به ایشان گفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان در داخل مونتاژ ای کدام ممکن است قرار بود در داخل عصر ماه مبارک رمضان در داخل مجلس علامه برگزار شود، رسماً مسلمان شد. در کل آن خواهد شد مونتاژ برای قبلی {دقیقه} همراه خود مردمان صحبت کنید.

عالی موارد در داخل ماه مبارک رمضان در داخل مسجد امیرآباد سخنرانی می کردم. یک دختر مسیحی قبلی موارد همراه خود دوست خوب پسرش بالای منبر به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان شد. زمانی نزد من خواهم کرد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد به عنوان یک نتیجه استدلال هایی کدام ممکن است به همین دلیل قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات شنیده بودم نیاز دارم اسلام بیاورم. “چون آن است من خواهم کرد اسلام را پذیرفتم.”

منبع مفید:{خاطرات} حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان وسط اسناد انقلاب اسلامی

انتهای پیام