لخته شدن خون پس از واکسن SOVID؟ This is Who به احتمال زیاد آنها را دریافت می کند • Wellness Captain


لخته شدن خون پس از واکسن SOVID؟  این کسی است که به احتمال زیاد 1 می گیرد

از ابتدای تبلیغ واکسن ، CDC دائماً به ما می گوید که واکنش ها نسبت به واکسن KOV طبیعی است. بدن ما به مواد موجود در واکسن واکنش نشان می دهد و اضافه کار می کند تا ایمنی را در برابر ویروس کرونا ایجاد کند.

به تازگی ، انواع بسیار نادر اما خطرناکی از عوارض جانبی در هفته های اخیر مشاهده شده است ، که باعث می شود افراد حتی در مورد واکسیناسیون گرمتر شوند: لخته شدن خون ، که ترومبوز نیز نامیده می شود. واکسن های SOVID-19 که توسط & onson و Johnsononson و AstraZeneka توسعه یافته است با تشکیل لخته خون در برخی از واکسن گیرندگان ارتباط دارد.

دریابید که بیشتر آنها چه ویژگی مشترکی دارند و مطمئن شوید که اگر جزء این گروه هستید ، تمام اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید. و برای عوارض جانبی بیشتر واکسن ، 7 عارضه جانبی واکسن SOVID-19 را بررسی کنید. دکتر فائوچی می خواهد شما را بفهمید.

123456789101112 »دیدگاهتان را بنویسید