لایروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواربرداری روستای برده در جاری انجام استایسنا/ چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری رئیس اداره بار آخرین راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اظهار داشت: لایروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواربرداری در روستای برده شهرستان بن اذیت کردن شده است، نیروهای راهداری در امتداد طرف هم توصیه باش درست هستند.

روح الله غلامی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به حضور نیروهای راهداری در روستای سیل زده برده، اظهار کرد: چندین تجهیزات با استاندارد حرفه ای کمک خواهد کرد کدام ممکن است خواهید کرد آواربرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایروبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مستقر شده است.

رئیس اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری افزود: علاوه بر این لایروبی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های بی نظیر روستا اذیت کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی موارد در جاری بازگشایی سد اولین روستا هستند.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه نیروهای راهداری در تمام محورهای چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در امتداد طرف هم توصیه باش درست هستند، خاطرنشان کرد: بیش اجتناب کرده اند 100 خودرو راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد پرسنل در استان در حالت جدا هم توصیه باش هستند.

انتهای پیام