هزینه نفت به رکورد جدیدی رسید


شفقنا مقرون به صرفه- در داخل بحبوحه دلخوری کردن های تهیه قابل انتساب به تحریم های جدیدترین ممکن علیه روسیه، هزینه نفت روز چهارشنبه به 107 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 71 عرف در داخل {هر} بشکه بهبود کشف شد.

هزینه نفت در داخل پیشنهادات روز چهارشنبه در داخل بحبوحه دلخوری کردن‌ها با اشاره به تهیه تحریم‌های جدیدترین ممکن علیه روسیه بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ذخایر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه قرنطینه در داخل شانگهای چین نتوانست به دلیل بهبود هزینه‌ها جلوگیری از جنگ تدریجی. {هر} بشکه نفت برنت همراه خود 1.7 دلار آمریکا بهبود به 107.71 دلار آمریکا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} بشکه نفت نپخته آمریکا همراه خود 1.18 دلار آمریکا بهبود به 103.14 دلار آمریکا رسید. همانطور که صحبت می کنیم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش شخصی را برای خیلی جدیدترین تحریم ها علیه مسکو کنار هم قرار دادن می کنند. توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر {بازار} ذکر شد: «مشکلات با اشاره به عدم وجود تهیه همه چیز دوباره بدتر کردن شده است، در نتیجه ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا تحریم ها علیه روسیه را بدتر کردن می کنند. تحریم های پیشنهادی اتحادیه اروپا کدام ممکن است نیاز به شیفته بلوک 27 ملت تصویب شود، {خرید} زغال سنگ به دلیل روسیه را ممنوع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ورود به کشتی های روسی به بنادر اتحادیه اروپا جلوگیری از جنگ می تدریجی. بریتانیا ممکن است حتی به دلیل کشورهای G7 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو خواست به همان اندازه بر اوج برنامه برای توقف تدریجی واردات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین به دلیل روسیه به هماهنگی برسند. بهبود دلخوری کردن های تهیه باعث به مقیاس عقب هزینه در داخل ساعات مقدماتی پیشنهادات شد. بهبود ذخایر نفت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دلار آمریکا به دلیل جمله توضیحات به مقیاس عقب هزینه ها در داخل ساعات مقدماتی بود. بهبود خوب ارزش دلار آمریکا باعث به مقیاس عقب هزینه نفت برای دارندگان سایر ارزها می تواند باشد. عالی مقام فدرال {رزرو} ذکر شد کدام ممکن است دلار آمریکا در داخل روز چهارشنبه به بهترینها حد در داخل 2 12 ماه قبلی رسید. بر مقدمه گزارش موسسه نفت آمریکا، هفته قبلی ذخایر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های نفتی آمریکا بهبود کشف شد، {در حالی که} ذخایر بنزین به مقیاس عقب کشف شد.

تهیه نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه کاهش یافته است است
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، تأمین نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه در داخل اوایل آوریل 4 شانس به مقیاس عقب کشف شد. تأمین روز به روز نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه در داخل اوایل آوریل نسبت به ماه مارس همراه خود استناد به دانش های تجارت، با بیرون پرداختن به چیزهای بی اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استناد به دانش های تجارت، 4 شانس به مقیاس عقب کشف شد. بر مقدمه این گزارش، {متوسط} ​​تأمین روز به روز نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه در داخل اوایل آوریل حدود 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 444 هزار تن هر دو 10 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 580 هزار بشکه در داخل روز {بوده است}. تأمین نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه در داخل ماه مارس به دلیل 11 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 60 هزار بشکه در داخل روز در داخل فوریه به 11 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 هزار بشکه در داخل روز به مقیاس عقب کشف شد. به مقیاس عقب تأمین روسیه در داخل حالی صورت خواهد گرفت کدام ممکن است صادرکنندگان همراه خود تحریم های غرب به عنوان یک نتیجه عملیات ارتش مسکو در داخل اوکراین همراه خود مشکلاتی مواجه هستند