هزینه نفت به عنوان یک نتیجه مشکلات در موضوع قرنطینه چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی ذخایر گاز می گیرد


ریاضت مقرون به صرفه – هزینه نفت همچنان مراقبت از لباس تخلیه باقی {می ماند}.

پس به همین دلیل دومین به کاهش هفتگی متوالی پس به همین دلیل ادعا ابزار‌های خوردن‌کنندگان بین المللی برای آزادسازی {مقادیر} بی‌سابقه نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های نفتی به همین دلیل ذخایر استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه قرنطینه چین، هزینه نفت در داخل روز دوشنبه بیش به همین دلیل 2 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه به کاهش کشف شد.

نفت نپخته برنت همراه خود 2.05 دلار آمریکا هر دو 2.0 شانس به کاهش به 100.73 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه رسید، {در حالی که} نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت همراه خود 2.17 دلار آمریکا هر دو 2.2 شانس به کاهش به 96.09 دلار آمریکا رسید.

نفت نپخته برنت هفته قبلی 1.5 شانس به کاهش کشف شد {در حالی که} نفت آمریکا خوب شانس به کاهش کشف شد.

{بازار} شاهد تحولات چین {بوده است}، {جایی} کدام ممکن است افسران شانگهای شهر 26 میلیون نفری را قرنطینه کرده اند. چین عجیب ترین واردکننده نفت جهان است.

جفری هیلی، تحلیلگر ارشد {بازار} در داخل OANDA، ذکر شد کدام ممکن است دلخوری کردن در موضوع پیشرفت چین علت ایجاد عمده به کاهش هزینه نفت است، در نتیجه قرنطینه در داخل شانگهای هیچ سیگنال‌ای به همین دلیل لغو را آرم نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوانگژو نیاز دارند آزمایش عظیم ویروس بود.

وی افزود: دلخوری کردن فزاینده ای ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است اگر بهبود Omicron چین به شهرهای نه سرایت تدریجی، پوشش بازدهی a 0 این ملت شاهد اعمال قرنطینه های عظیم خواهد بود، احتمالا کدام ممکن است بر تأمین تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن داخل {تأثیر} مضر خواهد گذاشت.