هزینه عجیب و غریب گوجه فرنگی – سیستم اقتصادی گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش


شفق شمالی مقرون به صرفه – گوجه فرنگی {در حال حاضر} شناخته شده به عنوان منصفانه سبزی {لوکس} {در نظر گرفته می شود} در نتیجه خوب ارزش هزینه موز را دارد.
به گزارش شفقنا، همراه خود تحویل داد 12 ماه اخیر هزینه در میان سبک ها گوجه فرنگی، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار همچنان بالاست.

بر ایده مشاهدات میدانی مغازه ها در داخل تهران هزینه پیاز زرد کیلویی 8000 تومان، پیاز زرشکی 10 هزار تومان، سیب زمینی 16 هزار تومان، گوجه فرنگی 18 به همان اندازه 25 هزار تومان، خیار 14 به همان اندازه 16 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … موز 28 به همان اندازه 35 هزار است. تومان، سیب 15 به همان اندازه 20 هزار تومان، پرتقال 15 به همان اندازه 25 هزار تومان، کیوی 20 هزار تومان، سیر اخیر 15 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل دلمه ای 25 هزار تومان.