هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول خارجی 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در این زمان یکشنبه 28/1/1301


شفقنا مقرون به صرفه- هزینه طلا کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار در این زمان 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 322 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد تومان) است. این هزینه نسبت به 2 روز قبل از امروز 0.41 شانس کاهش یافته است است.

به گزارش شفقناحسدی به نقل به همین دلیل اقتصاددان، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.4 شانس به کاهش نسبت به 2 روز قبل از این 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 730 هزار تومان تخفیف شد.

هزینه پول نقد امامی همراه خود 0.46 شانس به کاهش نسبت به 2 روز قبل از امروز به 13 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 380 هزار تومان رسید.