قزاقستان، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند به همین دلیل سرسخت ترین رقبای هندبالیست های نوجوان آسیا هستندسرمربی کارکنان سراسری هندبال خانم ها ذکر شد: همه شما حریفان مشکل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند سهمیه بین المللی را خرید کنند با این وجود قزاقستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان حیاتی ترین حریفان ما خواهند بود.

فاطمه محمد خانی در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری {دانشجویان} ایران، دانستن درباره اعزام کارکنان سراسری هندبال خانم ها به مسابقه قهرمانی آسیا ذکر شد: فینال اردوی کارکنان سراسری به همین دلیل 19 اسفند تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 اسفندماه در نهایت به پایان می رسد. {امیدوارم} 26 اسفندماه عازم قزاقستان، محل برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا شوم.

سرمربی کارکنان سراسری هندبال خانم ها دانستن درباره میزان آمادگی گیمرها ذکر شد: {شرایط} گیمرها فوق العاده فوق العاده است. آنها خواهند شد آنها خواهند شد را تمرین دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی برای مسابقه کنار هم قرار دادن خواهند شد. امیدواریم در داخل مسابقه بدرخشند.

محمدخانی دانستن درباره رقبای کارکنان سراسری ذکر شد: قزاقستان، ازبکستان، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند رقبای ما {در این} مسابقه هستند. همه شما حریفان مشکل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند سهمیه بین المللی را خرید کنند با این وجود قزاقستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان حریفان مهم ما خواهند بود.

وی ذکر شد: در داخل مشکل هستیم به همان اندازه سهم قهرمانی جهان را نیز به بازو آوریم. گیمرها ما نیز برای برداشتن سهم {انگیزه} دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به ببینیم {در این} راهی که در آن چه اتفاقی می افتد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به خرید سهمیه قهرمانی جهان ذکر شد: گیمرها در موضوع تمام تمریناتی کدام ممکن است دیده اند همراه خود توافق خوبی وارد پایین شدند. آنها خواهند شد بعد به همین دلیل خرید سهمیه بین المللی کارکنان کودکان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خوبی پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد کامپیوتر این سهمیه ها به آنها خواهند شد {انگیزه} 2 چندان داد. امیدواریم کدام ممکن است کارکنان ما سهمی داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آن خواهد شد خوشحال از خواهیم کرد.

معلم کارکنان سراسری هندبال خانم ها یکپارچه داد: 5 شرکت کننده خردسالان ما به در کنار کارکنان کودکان به قزاقستان اعزام شدند کدام ممکن است تخصص خوبی برای آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ورزشی تدارکاتی بود. احساس می کنم در داخل مسابقه بلند مدت تخصص بیشتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله به نتیجه نهایی خوب برسیم.

انتهای پیام