قرنطینه زبان چینی در داخل “شانگهای” می خواهند بهبود اشیا COVID-نوزده استپس به دلیل بهبود اشیا ابتلا به ویروس کووید 19 در داخل چین، این ملت کلان شهر «شانگهای» را به مدت زمان 10 روز در داخل 2 مرحله قرنطینه کرد.

به گزارش ایسنا، در داخل پی بهبود انواع قربانیان به ویروس کرونا، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین چین معرفی شد نیمه ژاپنی شانگهای، غیر زمینی ترین کلان شهر این ملت، به مدت زمان 5 روز قرنطینه احتمالاً خواهد بود. قرنطینه به دلیل درست در این لحظه (دوشنبه) تحریک کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن خواهد شد به دلیل اول فروردین فاز غربی کلان شهر ایزوله می تواند باشد.

کمیسیون سراسری بهداشت چین دیروز (یکشنبه) بیش به دلیل 4500 مورد اخیر ابتلا به کووید 19 را {در این} ملت گزارش کرد کدام ممکن است نسبت به روز قبل بیش به دلیل 1000 مورد کاهش یافته است است، با این وجود همچنان فوق العاده بیشتر به دلیل هزینه روز به روز 2 رقمی است 2 12 ماه قبلی تفسیر می تواند باشد.

به گزارش فرانس 24، کلان شهر شانگهای همراه خود 25 میلیون نفر گروه در داخل روزهای فعلی به قطب مهمترین عود {بیماری} کووید-19 در داخل در سراسر اطراف چین دوباره کاری شده است.

انتهای پیام