قرعه کشی لیگ منصفانه برای خدمه های 1+17قرعه کشی لیگ منصفانه فوتبال ایران در حالی روز چهارشنبه برگزار تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است سهمیه شهر خودرو مراقبت برای لیگ منصفانه باقی مانده است خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم نیست حمیداوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این از تجهیزات گلف مشهدی چه ایده ای در اوج دارند.

به گزارش ایسنا، خودت را پیدا کن قبلی تاریخی قرعه کشی لیگ منصفانه فوتبال ایران خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم 18 خدمه حاضر در لیگ منصفانه ساعت یازده صبح فردا (چهارشنبه) خاص تبدیل می تواند باشد. این قرعه کشی در جدا خصوصی حضور نمایندگان از تجهیزات گلف های لیگ منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان گروه لیگ برگزار تبدیل می تواند باشد.

در جدا خصوصی وجود اینکه کمتر اجتناب کرده اند چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت ساعت به شبیه به اندازه قرعه کشی رقبا های لیگ منصفانه کدام ممکن است همچنان ادامه دارد، در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی واگذاری سهمیه رایکا بابل به دریای بابل، اکنون تنها تعهد شهر خودرو برای آغاز لیگ منصفانه است کدام ممکن است انجام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمیداوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیدرپور تصمیمی مراقبت برای لیگ منصفانه ندارند. سهمیه استان مشهد باقی مانده است. تیم ها مختلف شهر خودرویی در جدا خصوصی داوطلبانی کدام ممکن است برای این خدمه سهمیه خریدند تاکنون بی نتیجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام ممکن است خواه هر دو 9 شهر خودرویی آمادگی آسیب دیده نشده کار در لیگ دسته اول را دارد هر دو خیر. در ابتدا قرار بود سهمیه خدمه مشهدی به 1 تصویر ساختمانی مستقر در تهران داده شود کدام ممکن است در جدا خصوصی وجود توافق اولین این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا احتمالا عنوان شهر خودرو در قرعه کشی لیگ منصفانه قرار خواهد گرفت.

لیگ آزادگان فردا (چهارشنبه) در حالی برگزار تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است شهر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجرسپاسی پس اجتناب کرده اند سقوط اجتناب کرده اند لیگ برتر در این رقبا ها حضور خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت خدمه چوکا امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وان پارس اجتناب کرده اند اصفهان در جدا خصوصی صعود اجتناب کرده اند لیگ دسته دوم جواز حضور در این مسابقات را کسب کردند. . خدمه شاهین بندر عامری کدام ممکن است سودآور شده بود در جدا خصوصی اول شدن در گروه خصوصی به لیگ دسته اول فوتبال ایران راه یابد، سهمیه خصوصی را به مس سونگون واگذار کرد به شبیه به اندازه آذربایجان شرقی در فصل جاری لیگ منصفانه نیز همین سهمیه را داشته باشد.

علاوه بر این 2 خدمه اقیانوس بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرملو اردکان در جدا خصوصی کسب امتیاز خدمه های رایکا بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشقایی شیراز برای اولین بار در جدا خصوصی خدمه های درجه دوم فوتبال ایران به میدان می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این احتمال را دارند به شبیه به اندازه در جدا خصوصی رقبای قدرتمندی چون خیبر خرم آباد رقبا کنند. ، شمس آذر قزوین، استقلال خوزستان برای لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس جنوبی جم به مصاف هم می توسعه.

انتهای پیام