قالیباف درگذشت مادر بابایی را آسایش ذکر شدرئیس شورای اسلامی در ادعا ای درگذشت مادر بابایی را آسایش ذکر شد.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام آسایش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به رئوس مطالب زیر است:

«خداوند شناسایی بخشنده
من می توانم اجتناب کرده اند آن خدا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

درگذشت شریک زندگی صبور کونیکو یامامورا (صبا بابایی) مادر شهید والامقام محمد بابایی موجب تاثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثر شد.

این مادر فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن ایجاد شده است چون تنها مادر شهید حفاظت مقدس ژاپنی الاصل مظهر عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت او به خدا بود کدام ممکن است سال ها در جدا خصوصی تربیت فرزندی دلیر در دامان پر مهر خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور در شهادتش باعث شد. الگوی دقیق دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریعت تجلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی او را در دیوان حماسه های این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم جاودانه کرد.

اینجانب ضمن عرض آسایش به تمامی بانوان مؤمن کشورمان، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان، خانواده احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان، برای آن فقید سعیده رحمت واسعه الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فرزند شهیدش علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم. خداوند قادر انصافاًً.

انتهای پیام