فلفل هندی مفید همراه خود لوبیا چیتی


چرخ دنده مهم برای این اصل وعده های غذایی

مواد روی یک جدول سفید با روکش متن

ترکیه زمینی

برای این اصل می توانید به دلیل گوشت بوقلمون هر دو خروس چرخ کرده بیشترین استفاده را ببرید. اگر بوقلمون کم چرب دوست خوب دارید، نیاز دارند 99 شانس از لاغر باشید.

آب لیمو

چون آن است ، من می روم منصفانه عامل برای چیزهای تلخ در واقع دارم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس می کنم از جمله تا حدودی سرکه هر دو اسید به 1 اصل وعده های غذایی مشابه با تهیه شام هری پاتر در داخل شکست ارائه ارباب تاریکی در داخل دنیای جادوگران است. منظور من می روم به دلیل آن خواهد شد اینجا است کدام ممکن است اسید به ثبات نمک پشتیبانی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام سبک های اکنون نیست را در داخل ظرف {بیدار} می تدریجی، تلخی را خنثی می تدریجی با این وجود انرژی ناچیزی به آن خواهد شد فراهم می کند. به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود من می روم ترجیح دادم به این اصل وعده های غذایی آبلیمو اضافه کنم.

{سبزیجات} اخیر: فلفل، پیاز، پیازچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هالاپینو

این فلفل زرشکی دارای صدها {سبزیجات} است: فلفل، پیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز. {اینها} برای افزودن سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار کم انرژی به فلفل استفاده بیشتر از می تواند باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه می‌دانستید کدام ممکن است فلفل واقعاً سرشار به دلیل ویتامین C است؟

به ایمن به دلیل {هر} سبک فلفل سبزی کدام ممکن است دوست خوب دارید معامله بسته به سلیقه شخصی بیشترین استفاده را ببرید. برای فلفل زرشکی به عادی به دلیل آناهیم هر دو فلفل دلمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فلفل تندتر به دلیل پوبلانو بیشترین استفاده را ببرید.

ممکن است حتی می‌توانید همراه خود تصمیم گیری در مورد دانه‌های ژالاپنو، حرارت در دسترس در داخل فلفل را مدیریت کنید.

کنسرو گوجه فرنگی فشرده

اگر {مدتی} است کدام ممکن است همین جا را یادگیری کرده اید، پس کدام ممکن است من می روم چقدر واقعاً دوست دارم به دلیل گوجه فرنگی های فشرده کنسرو شده استفاده بیشتر از کنم. این باعث می تواند باشد احساس فلفل فوق العاده بالاتر شود. من می روم به دلیل این روش در داخل Minestrone را انتخاب کنید و انتخاب کنید Ribollita استفاده بیشتر از کردم به همان اندازه چند مورد آخر وضعیت اکنون نیست را شناسایی ببرم کدام ممکن است این {کار} را مشارکت در دادم.

ارد ذرت

مقداری آرد ذرت کمک خواهد کرد که شما غلیظ شدن فلفل زرشکی اضافه می تواند باشد. این مدت زمان پخت را به مقیاس عقب می دهد کدام ممکن است نیاز به انتظار بمانید به همان اندازه شخصی به شخصی غلیظ شود.

کنسرو لوبیا چیتی

برای اینکه این اصل وعده های غذایی را {سریعتر} تولید کنم، غیر از پختن لوبیا خشک به دلیل کنسرو لوبیا چیتی استفاده بیشتر از کردم. اگر لوبیا چیتی ندارید هر دو لوبیا یکی دیگر را ترجیح می دهید، می توانید به دلیل لوبیا توجه بلبلی هر دو لوبیا یکی دیگر به تصمیم گیری در مورد شخصی بیشترین استفاده را ببرید.

به ساده اطمینان داشته باشید کدام ممکن است لوبیاها را در گذشته به دلیل از جمله به فلفل زرشکی آبکش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشویید.

پونه کوهی

فلفل زرشکی پونه کوهی در داخل آن خواهد شد برای سبک جنوب غربی دارد، کدام ممکن است من می روم عاشق آن خواهد شد هستم در نتیجه در داخل نیومکزیکو، این را در داخل غذاهای عادی {خواهید یافت}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه برای اصولاً وعده های غذایی تا حدودی غیرمنتظره است، با این وجود واقعاً سبک آن خواهد شد در داخل فلفل شگفت آور است.

ادویه ها

برای چاشنی این فلفل به دلیل مختلط به دلیل پودر فلفل زرشکی، زیره بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک جدا از سیر اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هالاپینو استفاده بیشتر از می کنم. اگر نیاز دارید فلفل پرخطر تری داشته باشید، می توانید مقداری فلفل چیپوتل هر دو کایان آسیاب شده نیز اضافه کنید.

سایر اجزا

  • 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون فوق بکر
  • 1 فنجان آب خروس
  • تزیینات: آووکادو دانش شده، آجیل کاج برشته شده هر دو پپیتا، پیاز زرشکی دانش شده، گشنیز اخیر دانش شده