فریاد بلند لبیک هر دو حسین در روز عاشورا در جای جای سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان.ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مراسم مرکزی روز عاشورای حسینی در میدان امام حسین (ع) گلزار شهدای زاهدان برگزار شد.

به گزارش ایسنا-نظیر، این مراسم نیز در عوامل مختلف سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در جدا خصوصی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعف خاصی توسط اقشار مختلف افراد برگزار شد.

به آموزش داده شده است رئیس گروه کالا اسلامی شهرستان زاهدان، بیش اجتناب کرده اند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هیئت مذهبی کدام ممکن است 100 هیئت در هسته مرکزی شهر سرزنده هستند، در روز عاشورای حسینی به عزاداری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین پرداختند. (ادای احترام به).

وی یکپارچه داد: انواع زیادی اجتناب کرده اند دسته های اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله در ایام محرم در شهر زاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل استان به عزاداری مشغول هستند.

وی افزود: مراسم مرکزی مراسم شام غریبان در جوار آستان مقدس شهدای گمنام زاهدان واقع در جاده خرمشهر این شهر برگزار تبدیل می تواند. علاوه بر این این مراسم در آستان مقدس غارهای شهدا، مهرشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد شهرک برگزار تبدیل می تواند.

انتهای پیام