فرکانس محور مواصلاتی آذربایجان غربی در ایام نوروزایسنا/ آذربایجان غربی مدیر راهداری، حمل و نقل، یعنی آذربایجان غربی، به عنوان پاپش بنی افزایش، 25 د، فرکانس، محور، محور، حمل و نقل، استان، د، ایام نوروز 1401 به وی منسوب به خبر داد. .

ارسلان شکری امروز 16 اسفند جلسه، جلسه، ریاست، کمیته ارضی، حمل و نقل و انتقال یمن، استان که، رئیس روزنامه، دستیار، همانگی، امور شهری، غرفه و در آن دایر، مدیر، راهداری، حاملگی. و انتقال، امری جدی است برگزار، با اشاره به گستره، اکسیژن و زبان، محتوای محدود، فرکانس بالا، دکتر نوروز، سال، داده ام: «پیش بین من و من»، «نوروز» سال 1401 ، سفر و ترجمه آن را تماشا کنید، 25 د.

وی افزود: یک حرکت مهم، یک نیروی مهم، واسطه اداره هر راهداری، حمل و نقل خیابان، یعنی آذربایجان غربی، جات پگیری، ایمن سازی، محورهای مواصلاتی استان و کهش سوانه، رندقی در، ایام نوروز، سالته پیش گام رویج موضوع ضرورت اجرای برنامه، برنامه، برنامه پرفورمنس، فضای مجازی، استعاره، محور، ترافیک، افکار عمومی، افکار عمومی، تصادف، دیدار با معاون اجتماعی، زیارت وقوع جرم، جرم، جنایت، جرم، جرم، تصمیم، شرکت با کارایی بالا، یعنی کمیسیون، کمیسیون و تاییدیه حریم، شرکتی با کارایی بالا.

شکری از اقامات مهم راهداری حوزه، ایجاد یمانی و بخشنده نومدن ها، خیابان آسایش کربلا و مسافران از پایداری و آمادقی کامل عقیب پرفروبی در راهدارخانه ها و محور ها، اشکار اشرکیپ شارپ ساز نقاط – و رودی شهرری – گرداشگری و پایانا سلام مرزی کنترول و یاروبی ابرها و فانی عمارت پازبینی چراغی چیشمک زن و روشنایی و ششچوی تابلو آمادغی خدمات کامل و جامعه راهده راچوانه گشت حی به اشتراک گذاشته نوروزی و هاماننگی باسانسس بمانند. کارگاه ها در ایام نوروز و دشتن آمادقی که بخشی از بحرا برداری است که با عنوان مهم ترین قدم های یاد کرد پیوند خورده است.

خروج یمن حمل و نقل آستان باعلم آمادقی 5 پایانا مرزی زمینی تعداد دفعات ورود و خروج مسافر تعداد مسافر 556 اتوبوس 876 اتوبوس مینی بوس 1187 دوستگانه سواری جماعت سواری 8 مسافره آمین ایران طول ایام نوروز نذرت ادامه داشت بار فروش بالت و امنی ناوگان واسطه اداره هر راهداری و حمل و نقل جاده به آستان و انجم و خواهید شاد بود.

PIAM END