عمیق دیدار متخصصان نیروی دریایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین دانستن درباره پهپادها


سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین اجتناب کرده اند برگزاری نشست متخصصان نیروی دریایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در خصوص ادعای کی‌یف دانستن درباره استفاده روسیه اجتناب کرده اند پهپادهای ایرانی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند آفتاب نیوز، این سخنران با درجه اشاره به عمیق این نشست اظهار داشت: طرف اوکراینی به اقدامات سختگیرانه خصوصی برای جلوگیری اجتناب کرده اند استفاده روسیه اجتناب کرده اند تسلیحات ایرانی در جنگ علیه اوکراین آسیب دیده نشده خواهد داد.
پس اجتناب کرده اند ادعای کی یف با توجه به استفاده روسیه اجتناب کرده اند پهپادهای ایرانی در اوکراین، ایران تقاضا مونتاژ کارشناسی مشترک در جدا خصوصی افسران اوکراینی برای اطمینان از این ادعاها در جدا خصوصی حاضر مدارک مستند کرد.
تعدادی از هفته پیش در جدا خصوصی وجود اینکه 2 ملت برای برگزاری نشست کارشناسی در لهستان به توافق رسیده بودند، ساعتی در قبلی اجتناب کرده اند این نشست، طرف اوکراینی ادعا کرد کدام ممکن است در این نشست تصویر نمی شود!
در جدا خصوصی پیگیری های مستمر ایران اخیرا مونتاژ کارشناسی بین 2 ملت برگزار شد در جدا خصوصی این جاری اوکراینی ها هیچ سند قابل دفاعی برای مثال ادعای خصوصی حاضر نکردند.
در جدا خصوصی توافق 2 ملت مقرر شد طرف اوکراینی اسناد خصوصی را در نشست مشترک آتی ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تنبل.

انتهای پیام/