عملکرد عالی تغییر دهنده عصبی در بالای همه عامل آلزایمر را ایجاد کنیدمحققان کره جنوبی در عالی واحد تحقیق جدید سودآور به اختراع عملکرد عالی ماده علامت دهنده در بالای همه عامل آلزایمر شدند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند نوروساینس نیوز، آلزایمر شایع ترین بیماری تخریب کننده عصبی است کدام ممکن است تقریباً 50 میلیون شخص مبتلا در سرتاسر جهان دارد. علامت بی نظیر آن اختلال در قابلیت های شناختی بسته شدن اجتناب کرده اند جمله قابلیت گفتگو هر دو به خاطر سپردن است.

در جدا خصوصی افزایش سن باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تکیه بر اقامت، اهمیت یافتن درمانی برای آلزایمر به طور فشرده ای درک تبدیل می تواند باشد. در جدا خصوصی وجود این، حتی دلیل برای این بیماری تلخ ادامه دارد به خوانایی خاص نشده است.

گروهی اجتناب کرده اند محققان دپارتمان شیمی در موسسه شیک علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کره جنوبی (KAIST) گامی به سوی درک عملکرد سوماتوستاتین، عالی تغییر دهنده عصبی بیشتر مبتنی بر پروتئین برداشته اند. آنها عملکرد سوماتوستاتین را در کاهش سمیت بیانیه شده در مکانیسم پاتولوژیک پیشرفت آلزایمر بازرسی کرده اند.

طبق حدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان آمیلوئید، رسوب غیر خالص پروتئین های بتا آمیلوئید باعث در حال مرگ سلول های عصبی تبدیل می تواند باشد. اگرچه تجمع آمیلوئید بتا اصولاً پلاک‌های عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ناشی اجتناب کرده اند فیبروز را تشکیل می‌دهد، تحقیقات بروزترین tp-date غلظت بالایی اجتناب کرده اند فلز میانی را در پلاک‌های قربانیان آلزایمر تصویر داده است.

این تصویر دهنده کار با هم نزدیک بین یون های فلزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیلوئید بتا است کدام ممکن است فیبروز پروتئین ها را تسریع می تدریجی. به طور قابل توجهی، مس عالی فلز واسطه ردوکس سرزنده است کدام ممکن است ممکن است بخشها زیادی اکسیژن مونتاژ تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث استرس اکسیداتیو از حداکثر در اندامک های سلولی شود.

بتا آمیلوئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزات واسطه می توانند در جدا خصوصی تغییر دهنده های عصبی در سیناپس ها کار با هم نزدیک داشته باشند، در جدا خصوصی این جاری نتایج مستقیم چنین ناهنجاری ها بر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تغییر دهنده های عصبی ادامه دارد خاص نشده است.

پروفسور Mi Hee Lim، رئیس این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهش در تحقیقات خصوصی دریافتند کدام ممکن است وقتی سوماتوستاتین در جدا خصوصی مس، آمیلوئید-بتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپلکس فلز-آمیلوئید-بتا مواجه تبدیل می تواند باشد، تجمع می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ذاتی خصوصی را در بار متوقف می تدریجی. بازو نخورده باقی می ماند در جدا خصوصی این جاری سمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع کمپلکس های بتا فلز-آمیلوئید بنزین می گیرد.

این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل ساختار توافق بین مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوماتوستاتین را در مرحله مولکولی کدام ممکن است مکانیسم انباشتگی اجتناب کرده اند طریق آن انجام تبدیل می تواند باشد تصویر داد. جدا از این، این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل نتایج سوماتوستاتین را بر مسیر تجمع آمیلوئید بتا بسته به وجود هر دو عدم وجود فلزات اختراع کرد.

محققان بخشی از گیرنده سوماتوستاتین، کار با هم در جدا خصوصی غشای سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن بر سمیت سلولی را برای اولین بار تایید کردند کدام ممکن است مورد ملاحظه در سرتاسر جهان قرار گرفته است. پروفسور لیم اظهار داشت: این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل در اختراع عملکرد جدید تغییر دهنده های عصبی در آسیب شناسی بیماری آلزایمر a باشکوه ضروری است.

وی افزود: پیش خروجی بینی داریم این پژوهش به بیان کردن جامعه بیماری زایی کدام ممکن است در بیماری های عصبی مرتبط در جدا خصوصی افزایش سن عملکرد دارد کمک تدریجی.

این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل در روزنامه “Nature Chemistry” چاپ شده شده است.

انتهای پیام