علی اف اصل راه اندازی مسیرهای ارزان جدیدترین توسط ایران را صادر کرد


علی اف دستور ساخت مسیرهای اقتصادی جدید از طریق ایران را صادر کرد

رئیس جمهوری آذربایجان همراه خود صدور فرمانی آرزو کرد برقراری روابط جدیدترین ارزان توسط ایران شد.

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه همراه خود امضای فرمانی آرزو کرد “نظر تفاهم بین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران فقط در مورد راه اندازی روابط جدیدترین بین جهان ارزان شرق زنگزور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خودمختار نخجوان” شد. توسط ایران مشارکت در می تواند باشد.»

انتهای پیام