‘علاءالدین’ عملکردهای بیشتر را پس از موفقیت در موارد COVID-19 لغو می کند


تولید برادوی “علاءالدین” در چند روز آینده نمایش های بیشتری را لغو می کند ، در حالی که اعضای دیگر تیم و بازیگران با موارد موفقیت آمیز COVID-19 مثبت شدند.

تهیه کنندگان برنامه در بیانیه ای در توییتر خود گفتند که برنامه هایی که از اول اکتبر تا 10 اکتبر برنامه ریزی شده بود لغو می شود و برنامه بعدی برای 12 اکتبر برنامه ریزی شده است.

بازگشایی “علاءالدین” روز سه شنبه یک روز قبل از تعطیل شدن نمایش به طول انجامید ، زیرا موارد متعدد COVID-19 در داخل شرکت شناسایی شد. پس از دو دور آزمایش بازیگران ، خدمه و کارکنان ، این نمایش روز پنجشنبه قبل از اعلام جمعه باز شد تا دوباره تعطیل شود.

در بیانیه نمایندگان نمایش “علاءالدین” در توییتر آمده است: “ما برای ناامیدی و ناراحتی که باعث ایجاد دارندگان بلیط می شود عذرخواهی می کنیم ، اما اطمینان داریم که مخاطبان موافقت می کنند که ایمنی باید در خط مقدم بازگشت ما به برادوی باشد.” همه بلیط های نمایش های لغو شده مسترد می شود.

مشکلات باز ماندن “علاءالدین” بر چالش های پیش روی تولیدکنندگان پس از بازگشت طولانی مدت به برادوی در هفته های اخیر تاکید می کند. در حالی که “علاءالدین” اولین تولید برادوی بود که به دلیل COVID تعطیل شد ، چندین محصول خارج از برادوی تحت تأثیر موارد قابل توجهی قرار گرفتند. به گزارش نیویورک تایمز ، “پیشخدمت” قبل از اجرای افتتاحیه آزمایش مثبت در بازیگران خود داشت ، اما “توانست از آزمایش برای تعیین وضعیت خوب بقیه بازیگران استفاده کند و سپس با کم مطالعه ادامه دهد.”

اتحادیه تجاری لیگ برادوی همچنین اعلام کرد که واکسیناسیون فعلی برای تماشاگران ، بازیگران ، خدمه و کارکنان تا پایان سال باقی خواهد ماند.

“صاحبان و گردانندگان 41 سالن تئاتر برادوی در شهر نیویورک همچنان برای تمام اجراها تا پایان سال به واکسیناسیون برای اعضای تماشاگران و همچنین نوازندگان ، عوامل پشت صحنه و کارکنان تئاتر ادامه خواهند داد. ماسک همچنین برای تماشاگران داخل سالن مورد نیاز است ، مگر در حال غذا خوردن یا نوشیدن فعال در مکانهای مشخص. ”

مخاطبان زیر 12 سال که نمی توانند واکسینه شوند ، باید 72 ساعت پس از زمان شروع آزمایش ، تست منفی COVID-19 PCR انجام شده توسط ارائه دهنده پزشکی یا آزمایش سریع COVID-19 منفی را در عرض شش ساعت پس از آزمایش نشان دهند. زمان شروع اجرا

اتحادیه اعلام کرد که این الزامات را برای اجراهای 2022 در ماه دسامبر بازبینی می کند.

فرماندار کتی هوچول گفت شیوع “علاءالدین” اهمیت واکسیناسیون را نشان می دهد.

“تنها پاسخ این است که افراد بیشتری واکسینه می شوند و افراد در برنامه ها واکسینه می شوند ، افراد در کنسرت ها واکسینه می شوند ، بنابراین وقتی دو یا سه ساعت روی یک صندلی نشسته اند ، در نهایت از اجرای حضوری لذت می برند ، می توانند احساس اطمینان کنند.” هوچول در جلسه مطبوعاتی خود در روز پنجشنبه گفت که این کار ایمن خواهد بود. “

دیدگاهتان را بنویسید