عربستان سعودی در داخل جاری مذاکره برای خروج دلار آمریکا به همین دلیل تخلیه نفت به چین استبر مقدمه گزارش بی نظیر وال استریت ژورنال، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین در داخل جاری مذاکره بر بالا هزینه گذاری بخشی به همین دلیل صادرات نفت عربستان به یوان هستند.

به گزارش ایسنا، جایگاه دلار آمریکا آمریکا شناخته شده به عنوان پول خارجی ذخیره جهان بر مقدمه {اهمیت} این پول خارجی در داخل بازارهای نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات {بوده است}، با این وجود ممکن است علاوه بر این تاثیر جهان دلار آمریکا نفتی رو به نوک باشد یا نباشد.

وال استریت ژورنال گزارش ویژه‌ای را پس به همین دلیل تقاضا بریتانیا به همین دلیل عربستان سعودی برای تأمین تا حد زیادی نفت چاپ شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است عربستان در داخل جاری مذاکره قابل توجه همراه خود پکن برای هزینه تخلیه نفت شخصی به چین به یوان است. چنین اقدامی 9 تنها واقعی {تأثیر} دلار آمریکا نفت بر {بازار} جهان نفت را تضعیف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم یکی دیگر به همین دلیل سوی عجیب ترین صادرکننده نفت جهان به آسیا به احتمال زیاد خواهد بود، منطقی آرم دهنده مرکز سیستم اقتصادی آمریکا است کدام ممکن است به همین دلیل ذخایر دلاری بین المللی درآمد می برد. ارزها او می رود در داخل خوب دهه گذشته قبلی {هر} دلاری را کدام ممکن است برای تامین اقتصادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خواستن داشت چاپ می کرد.

مذاکرات همراه خود چین بر بالا قراردادهای نفتی همراه خود هزینه یوآن در داخل شش 12 ماه قبلی یکپارچه داشته است، با این وجود امسال ممکن است بیشتر و بیشتر ای به همین دلیل بهبود قراردادهای عربستان سعودی به همین دلیل تعهدات امنیتی آمریکا برای حفاظت به همین دلیل ملت {ناراضی} شدند. سعودی ها به همین دلیل عدم حمایت آمریکا به همین دلیل مداخله ممکن است در داخل مبارزه یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین دردسر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن برای دسترسی به هماهنگی همراه خود ایران بر بالا ابزار هسته ای اش آزرده هستند.

افسران سعودی آموزش داده شده است اند کدام ممکن است به همین دلیل خروج غیر منتظره آمریکا به همین دلیل افغانستان در داخل 12 ماه 2021 شوکه شدند.

چین بیش به همین دلیل 25 شانس به همین دلیل صادرات نفت عربستان را به شخصی اختصاص دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این صادرات به یوان هزینه گذاری می شد، تخلیه نفت عربستان مکان پول نقد چین را سخت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد چین را در مسیر درست رشد کردن پول خارجی ذخیره پترو یوآن روی زمین قرار می داد.

حتی وال استریت ژورنال اذعان می تدریجی کدام ممکن است تنظیم به سیستم نفتی خوب تنظیم عمیق برای عربستان سعودی است، {جایی} کدام ممکن است حدود 6.2 میلیون بشکه در داخل روز به همین دلیل صادرات نفت غیر دلاری هزینه گذاری می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز مهم ای به همین دلیل صادرات جهان نفت به حدود 80 شانس می رسد. دلار آمریکا سعودی ها به همین دلیل 12 ماه 1974 در داخل قراردادی همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیکسون کدام ممکن است شامل می شود اطمینان های امنیتی برای این ملت بود، نفت را به دلار آمریکا می فروختند. با این وجود به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است سعودی ها اکنون نیست {اهمیت} چندانی به اطمینان های امنیتی آمریکا نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین ثابت بودن تمیز کردن با چین تنظیم می دهند.

در داخل 12 ماه 2018، چین در داخل امتحان و انتخاب تأثیر می گذارد یوان روی زمین، قراردادهای نفتی را همراه خود هزینه یوان راه اندازی شد کرد، با این وجود این امر {تأثیر} مهمی بر تأثیر می گذارد دلار آمریکا به {بازار} جهان {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا آمریکا ترجیح دانش شد. پول خارجی صادرکنندگان نفت . برای چین، تهدید بیشترین استفاده را ببرید دلار آمریکا همراه خود تحریم های آمریکا علیه ایران به عنوان یک نتیجه ابزار هسته ای این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه روسیه در داخل {پاسخ به} {حمله} ارتش به اوکراین بدیهی است شده است.

تنظیم {تاریخی} کنونی تکان دهنده نباید باشد. چین در داخل 12 ماه های فعلی دردسر های شخصی را برای گرفتن عربستان سعودی تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عربستان سعودی در داخل توسعه موشک های بالستیک شخصی پشتیبانی کرده است. این ملت کسب اطلاعات در مورد ابزار هسته‌ای شخصی همراه خود عربستان سعودی مشاوره گرفتن از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماموریت‌های محله ای برای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، مشابه کلان شهر جدیدترین نعوم در داخل بلند مدت، سرمایه‌گذاری کرده است.

در داخل همین جاری، روابط عربستان همراه خود آمریکا در داخل دوران ریاست جمهوری بایدن کدام ممکن است عربستان را در داخل مبارزات انتخاباتی 2020 برای ترور جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی در داخل 12 ماه 2018 محکوم کرد، {تیره} شده است. ماه قبلی بین بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملک سلمان، پادشاه عربستان تصمیم برقرار کرد.

این تحولات در داخل شرایطی اتفاق می افتد کدام ممکن است روابط ارزان آمریکا همراه خود سعودی ها {تیره} شده است. آمریکا {در حال حاضر} یکی از آنها در نظر گرفته عجیب ترین تولیدکنندگان نفت روی زمین است. این ملت در داخل دهه هشتاد حدود 2 میلیون بشکه در داخل روز نفت عربستان وارد کرد، با این وجود این رقم اکنون به خیلی کمتر به همین دلیل 500000 بشکه در داخل روز در داخل دسامبر 2021 کاهش یافته است است. سه دهه گذشته قبلی بر مقدمه گزارش اداره همه گمرک چین، عربستان سعودی همراه خود صادرات 1.76 میلیون بشکه در داخل روز به چین عجیب ترین صادرکننده نفت به چین در داخل 12 ماه 2021 بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن قرار است روسیه همراه خود 1.6 میلیون بشکه در داخل روز قرار دارد.

بیان نشده {نماند} کدام ممکن است آمریکا به همین دلیل این تحول {تاریخی} شاد نباید باشد. خوب مقام ارشد یانکی به وال استریت ژورنال ذکر شد کدام ممکن است مفهوم تخلیه نفت عربستان سعودی به چین به یوآن فوق العاده ناپایدار، تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید است. این مقام سعودی ذکر شد کدام ممکن است سعودی ها این مفهوم را در بازتاب روزی کدام ممکن است فشار هایی بین واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض وجود داشت مطرح کردند.

در واقع ممکن است علاوه بر این سعودی ها به همین دلیل این مفهوم عقب نشینی کنند. تنظیم مبادلات میلیون‌ها بشکه نفت به همین دلیل دلار آمریکا به یوان می‌تواند سیستم مالی عربستان سعودی را کدام ممکن است ریال آن قرار است به دلار آمریکا است، ناراحت تدریجی. دستیاران محمد بن سلمان به وی تقریباً در مورد {آسیب} ارزان چنین ساختار عجولانه ای هشدار دانش اند هر دو احتمالاً عربستان سعودی در داخل جاری در آستانه زمانی است کدام ممکن است فینال {پیوند} مهم شخصی همراه خود آمریکا را برداشتن تدریجی.

تخلیه نفت تا حد زیادی به یوان، عربستان سعودی را به واحد پول نقد چین در دسترس می تدریجی. این پول خارجی به عنوان یک نتیجه مدیریت های از حداکثر اعمال شده مشتاق در مورد پکن، حدس و گمان در سراسر جهان زیادی را گرفتن نکرده است. تخلیه نفت همراه خود ارزی همراه خود پایداری خیلی کمتر در واقع می تواند زاویه اقتصادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عربستان را به کاهش دهد.

بر مقدمه گزارش وال استریت ژورنال، تاثیر چنین اقدامی بر سیستم مالی عربستان به میزان تخلیه نفت به یوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نفت تعیین می شود. در میان اقتصاددانان می گویند تنظیم تخلیه نفت به همین دلیل دلار آمریکا به یوآن، درآمد عربستان سعودی را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع می تواند ریال را مشابه دینار بر مقدمه سبدی به همین دلیل ارزها تصمیم گیری تدریجی.

مونیکا {مالک}، اقتصاددان ارشد موسسه مالی اقتصادی ابوظبی ذکر شد: «اگر این {کار} اکنون مشارکت در شود کدام ممکن است هزینه نفت بهبود یافته است، شناخته شده به عنوان مضر تلقی نمی شود، منطقی تا حد زیادی شناخته شده به عنوان تعمیق روابط همراه خود چین است.

در موضوع هزینه نفت، اگرچه سعودی ها آرزو دارند تا حد زیادی نفت تمیز کردن با دلار آمریکا قیمت کاهش یافته کنند، اصلاحات تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تولیدکنندگان ممکن است علاوه بر این وسوسه شوند کدام ممکن است صادرات شخصی به چین را به یوآن هزینه گذاری کنند. اکنون نیست صادرکنندگان مهم به چین روسیه، آنگولا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق هستند.

انتهای پیام