مقدمه منصفانه شورش اخیر کابوس صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان آنهاستسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در داخل اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت از حداکثر «{حمله} وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی»، برخاستن قیامی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه فناوری نوجوان فلسطینی در داخل منطقه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را آرزو کرد شد. جنگ صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای ممکن است. حامیان جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل روابط عادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی به دلیل این اطلاعیه آمده است: اقدامات تجاوزکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مسجد مبارک الاقصی کدام ممکن است پس به دلیل عملیات عملکرد‌گیری بیانیه سوگند خورده طلبانه در داخل روزهای پایانی هجرت صورت گرفت. انقلاب اسلامی.» مجاهدین فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان پرشور فلسطینی، به طور قابل توجهی در داخل روده ها وسط، بدتر کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراس صهیونیست ها به دلیل شورش اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق مبارزات مردمان فلسطین در داخل بستر نوجوانان و جوانان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش های اخیر را بدتر کردن کرد. احتمالات رو به بالا صهیونیسم

{در این} اطلاعیه آمده است: هتک حرمت مقدسات مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} به مسجد الاقصی در داخل ماه مبارک رمضان کدام ممکن است مشتاق در مورد نیروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی رژیم صهیونیستی همراه خود استقرار از کیت نیروی دریایی مشارکت در شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} وحشیانه به مسجد الاقصی». نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی غیرمسلح منجر به جراحت می تواند باشد. بیش به دلیل 150 نفر محکوم به شکست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تأثیری در داخل شورش قهرمانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله ور این روزهای مجاهدین {نداشته اند}، با این وجود همراه خود کابوس های تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های قابل توجه تری روبروی صهیونیست ها خواهند بود.

{در این} اطلاعیه بر لزوم پاسخگویی محله جهان به تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات غاصبان قدس شریف در داخل مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {مناطق} اشغالی تاکید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر در داخل مجامع در سراسر جهان را مورد کلمه قرار خواهد داد. از نزدیک مجازات کرد برای ممکن است در داخل ایده ها جهان.

این اطلاعیه به تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید اقدامات دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی قیمت قطع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری روابط همراه خود رژیم ناپاکی و مصنوعی صهیونیستی مشتاق در مورد برخی کشورهای عربی کدام ممکن است موجب گستاخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شجاعت} لجام گسیخته صهیونیست ها در داخل تعرض به مقدسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس مسلمانان در داخل فلسطین اشغالی شد، می باشد یا نباشد. آرزو ملت فلسطین در داخل تقابل بلافاصله همراه خود صهیونیست ها در داخل بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری مردمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان برای آزادسازی قدس، در داخل منصفانه مناسبت {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی نیرومند، رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از آن قرار است . حامیان جهان شاهد جلوه های جدیدی به دلیل از دوام ضد صهیونیستی هستند کدام ممکن است نماد دهنده بدتر کردن {حرکت} آمیز شورش فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات در داخل جهت در نهایت پایان دادن به رژیم وانمود کردن، کشتار جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کردن معکوس اشغالگران گران فلسطینی خواهد بود، احتمالا.

این اطلاعیه همراه خود محکومیت از حداکثر {حمله} رژیم صهیونیستی به مسجد مبارک الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت خونین مجامع در سراسر جهان حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران برخی کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگشایی به دلیل کلید بدتر کردن حمله ها رژیم صهیونیستی به الاقصی بالا کشف شد. مسجد اقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری آن قرار است موج اخیر حمایت در داخل حمایت به دلیل شورش اخیر فلسطین، آن قرار است را حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در داخل تحولات جاری فلسطین اشغالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر مقدمه مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات همیشگی امام خمینی (ره) او می رود) و روش ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مقام معظم مدیریت حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) به دلیل حامیان غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی شورش فلسطین، آرزو همه شما مجاهدین در داخل راهی که در آن بیت المقدس را ستوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حمایت به دلیل آنان دریغ {نکردند}. فعال کردن به آرمان های رژیم سلطه طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم برای {حذف} موضوع فلسطین به دلیل انتخاب جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم پیشرفت سرطانی اسرائیل بر جغرافیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکره امت اسلامی تحمیل می تواند باشد.

انتهای پیام