طوفانی کرج را درنوردیدایسنا / البرز رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری کرج اظهار داشت: همین الان 14 مورد سقوط بر تأثیر {طوفان} {در این} کلان شهر گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، محمد جمشیدی سه شنبه دوم فروردین ماه در داخل پی این {طوفان} 12 اصله درخت آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط کرد.

وی افزود: ریزش 5 تیر تحت تأثیر قرار دادن، داربست، چراغ راهنمایی، تابلوی تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار مرکب به دلیل نه حوادث برجای مانده به دلیل {طوفان} بود.
رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری کرج اظهار داشت: {طوفان} باعث شومینه سوزی کنتور تحت تأثیر قرار دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وصل سیم، شومینه سوزی باعث از دست دادن زندگی خوب درخت نیز شد.

وی افزود: {شرایط} جوی نیز باعث قطعی تحت تأثیر قرار دادن در داخل برخی عوامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سطح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان در داخل آسانسور محبوس شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور شومینه نشانان عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات مشارکت در شد.

جمشیدی اظهار داشت: ساکنان در داخل هشدار نسبت به وضعیت امور جوی دقت مورد نیاز را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمان بروز {طوفان} به دلیل حضور در داخل جاده خودداری کنند.
وی افزود: در داخل ایام {تعطیلات} نوروزی شومینه نشانان در داخل کنار هم قرار دادن باش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت بروز هرگونه حادثه توسط تصمیم همراه خود سامانه 125 به قرار است به آنها بروند اطلاع دانش می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری به محل اعزام می شوند.

انتهای پیام