طلا در داخل حدود 1780 دلار آمریکا در داخل {هر} {اونس} در داخل نوسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن به همین دلیل تورم همچنان مداوم است


گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش ارزان – {هر} {اونس} طلا بدون در نظر گرفتن مشکلات نزدیک به تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خطرات} درگیری، حدود 1766 دلار آمریکا قیمت کاهش یافته می تواند.

به گزارش شفقناافغانستان ما، صبح همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه هزینه طلا در داخل آسیا به کاهش کشف شد. با این وجود، به عنوان یک نتیجه درگیری در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فشارهای تورمی، فولاد زرد برای دومین هفته متوالی بهبود کشف شد.

بازارها به همین دلیل جمله ایالات متحده آمریکا، استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگ کنگ در داخل روز جمعه تعطیل خواهند بود. دلار آمریکا کدام ممکن است معمولاً در داخل راه اشتباه طلا اعتصاب می کند، روز پنجشنبه به کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بهترینها درجه شخصی در داخل ماه می 2020 شکاف گرفت.

به کاهش قابل توجه طلا تا حدودی غیرمنتظره است در نتیجه {خطرات} ژئوپلیتیکی درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه همچنان باقی است، {در حالی که} تورم در داخل همه شما مکان های بین المللی در داخل میوه ها هر دو در دید به میوه ها شخصی است. متعاقباً، تثبیت منصفانه {اونس} طلا همراه خود منصفانه توسعه صعودی برای شکست ارائه میوه ها های زودتر در داخل بلندمدت انصافاً.