طلا همراه خود برای بررسی پوشش های فدرال {رزرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی های جنگی به نوسانات صعودی یکپارچه می دهد


شفق قطبی مقرون به صرفه – {اونس} طلا همچنان الگو صعودی شخصی را نگه داشتن می تدریجی.

به گزارش شفقنا، همزمان هشدار بازارها دانستن درباره {درگیری} روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش به دلیل تخلیه آمار تورم آمریکا، هزینه طلا همچنان به نوسانات شخصی یکپارچه می دهد کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این سرنخ های جدیدی فقط در مورد موضع پوشش فدرال {رزرو} آمریکا فراهم کردن دهد.

مبارزه برای مدت زمان بسیار طولانی مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است انتخاب در دید است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مشتاقانه پیش بینی یک چیز هستند کدام ممکن است فدرال {رزرو} فقط در مورد آن قرار است صحبت کرده است – قرار است به آنها بروند می خواهند در واقعیت همراه خود تورم نخست مقابله کنند. برایان لین، مدیرعامل GoldSilver Central اظهار داشت: این دلالت بر آن دارد امسال قیمت های بهره شدید به زودی افزایش خواهد یافت… به همین دلیل {بازار} در داخل دردسر است به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است استرس بیشتری بر این {حرکت} وارد می تدریجی، هضم تدریجی.

هزینه طلا در واقعیت برای {مدتی} {محدود} شده است، ما شاهد حمایت 1917 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در داخل 1950 دلار آمریکا بودیم. معامله گران به تجزیه و تحلیل {انتظارات} قیمت بهره آمریکا یکپارچه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی آمار هفتگی مطالبات بیکاری در داخل آمریکا بوده اند کدام ممکن است معیاری برای سلامت سیستم اقتصادی این ملت است کدام ممکن است در این زمان آشکار می تواند. رئیس اوکراین خواهد شد روز پنجشنبه، عالی ماه پس به دلیل تحریک کردن تهاجم روسیه به روسیه، آرزو کرد همبستگی شد. طلا {در حال حاضر} پیش بینی گزارش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مقرون به صرفه تا حد زیادی برای {حرکت} موارد زیر شخصی است.