طرز تولید دوغ – خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید


آماده سازی مناسب کردن دوغ در داخل محل اقامت به ساده همراه خود 2 ماده در داخل چند قبلی {دقیقه}. کنار هم قرار دادن مورد استفاده قرار گیرد در داخل چند قبلی {دقیقه} همراه خود کل شما اصل العمل های {مورد علاقه} خواهید داشت.

دوغ در یک شیشه

کل شما ما آنجا بوده‌ایم، منصفانه اصل پخت {مقدار} تا حدودی دوغ را می‌طلبد، هر دو فراموش کرده‌اید مقداری به همین دلیل آن قرار است را به همین دلیل خرده فروش بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهید تا حدودی خروس را مرینید کنید.

این خبر سودمند است، افزایش گزینه جایگزین برای شخصی در داخل محل اقامت فوق العاده به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده است، متعاقباً اکنون نیست به هیچ وجه گیر نخواهید کرد! این اصل دوغ مداوم مرا نجات دانش است، که ممکن است یک هک آشپزخانه است کدام ممکن است قادر نیستم با بیرون آن قرار است مسکن کنم!

پست من خواهم کرد در موضوع نحوه مناسب کردن کره را نیز ببینید!

چرا این اصل وعده های غذایی را رفیق خواهید داشت!

 • به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست: تولید منصفانه دسته دوغ خودت کار کن بیش به همین دلیل 5 {دقیقه} اندازه نمی کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری کنار هم قرار دادن استفاده بیشتر از است.
 • 2 ماده تشکیل دهنده: نوسازی شده همراه خود تنها واقعی 2 ماده کدام ممکن است تقریباً به طور قطع به همین دلیل در گذشته به راحتی در دسترس است شماست، می توانید آن قرار است را غیر منتظره مناسب کنید!
 • ورودی بزن: این ماده ماندگاری فوق العاده خوبی دارد، متعاقباً می توانید به سادگی اصل وعده های غذایی را 2 برابر کنید به همان اندازه آن قرار است را در داخل بازو داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن بیشترین استفاده را ببرید. فریزر هم مناسبه!

قطعات

 • اسید: برای تلخ شدن شیر آب اسید اضافه می کنیم. من خواهم کرد واقعاً دوست دارم به همین دلیل منصفانه قاشق غذاخوری آب لیمو استفاده بیشتر از کنم، با این وجود سرکه سفید مقطر نیز سودمند حرکت می تنبل. من خواهم کرد خواهد شد اصل العمل هایی را دیده ام کدام ممکن است به همین دلیل سرکه سیب همراه خود استفاده بیشتر از کرده اند.
 • فنجان شیر آب: شیر آب رادیکال دوغ غنی‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه‌ای راه اندازی می‌تنبل، با این وجود ۲ شانس آن قرار است نیز مهم حرکت می‌تنبل.
مواد لازم برای دوغ خانگی

طرز تولید دوغ

 • آب لیموی اخیر هر دو سرکه را در داخل منصفانه پیمانه بریزید. سپس شیر آب را درون آن قرار است بریزید به همان اندازه به خط 1 پیمانه برسد.
 • {اجازه} دهید مخلوط شده شل شدن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم شود. تنها واقعی چند قبلی {دقیقه} اندازه می کشد.
 • سپس هم بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اصل پخت شخصی بیشترین استفاده را ببرید!
پردازش تصاویر ساخت دوغ

آیا قادر هستید دوغ طبیعی مناسب کنید؟

آره! همراه خود بهره مندی از مزایای شیر آب با بیرون لبنیات می توانید به سادگی این اصل را برای تولید دوغ با بیرون لبنیات تطبیق دهید. محیط، بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویا همگی مهم هستند. حتی می توانید به همین دلیل شیر آب نارگیل بیشترین استفاده را ببرید، با این وجود آگاه باشید کدام ممکن است سبک آن قرار است کاملاً متفاوت است، متعاقباً سالم تر است به همین دلیل شیری همراه خود سبک خنثی بیشترین استفاده را ببرید.

چه مدت زمان ؟

هنگامی کدام ممکن است دوغ شخصی را مناسب کردید، آن قرار است را به 1 شیشه مزون هر دو بطری قابل مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک منتقل کنید. به همان اندازه 2 هفته در داخل یخچال به خوبی محافظت می تواند. خواهد شد می توانید آن قرار است را فریز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 3 ماه ماندگاری دارد. من خواهم کرد واقعاً دوست دارم آن قرار است را در داخل کپک های یخ عظیم منجمد کنم به همان اندازه در داخل صورت ممکن است بخواهید {راحتی} بتوان فاز های کوچکتر را یخ زدایی کرد.

تصویر نزدیک از دوغ در یک ظرف شیشه ای

چرا نیاز به به همین دلیل دوغ بیشترین استفاده را ببرید؟

دوغ معمولاً در داخل اصل پخت پخت پنکیک دوغ، بیسکویت باترمیلک، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد {راهی} برای مرینیت کردن خروس (مخصوصاً خروس سرخ شده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید سس سالاد کشف شد می تواند. در داخل پخت، سبک پرخطر آن قرار است به همین دلیل اسید به کنار آمدن با جوش شیرینی پشتیبانی می تنبل کدام ممکن است سبک فوق العاده تلخی دارد. به همین دلیل ماست آسان هر دو خامه تلخ نازک تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کالا پخته شده خواهید داشت پشتیبانی می تنبل به همان اندازه سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرطوب} شوند.

شناخته شده به عنوان ماریناد برای خروس نیز شگفت انگیز حرکت می تنبل. سطوح زیرین اسید آن قرار است به تجزیه آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرام} پروتئین ها پشتیبانی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در لطیف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدارترین لقمه می تواند.

نکاتی به همین دلیل آشپزخانه NELI

اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات اصل پخت

 • 2 برابر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصف این اصل ساده است. به ساده همین نسبت را نگه داشتن کنید – 1 قاشق غذاخوری اسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان منهای 1 قاشق غذاخوری شیر آب.
 • برای تولید این دوغ می توانید به همین دلیل {هر} شیری تخصصی ایجاد می کند بازو دارید بیشترین استفاده را ببرید. حتی لوسیون غلیظ هم سودمند پاسخ این است می دهد.
 • خواهید داشت می توانید به محض تولید آن قرار است در داخل اصل العمل های {مورد علاقه} شخصی به همین دلیل آن قرار است بیشترین استفاده را ببرید هر دو به همان اندازه 2 هفته در داخل یخچال محافظت کنید.
 • این اصل 1 فنجان دوغ مناسب می تنبل.

قوانین مقدماتی آشپزخانه اصولاً

طرز تولید دوغ

آماده سازی مناسب کردن دوغ در داخل محل اقامت به ساده همراه خود 2 ماده در داخل چند قبلی {دقیقه}. کنار هم قرار دادن مورد استفاده قرار گیرد در داخل چند قبلی {دقیقه} همراه خود کل شما اصل العمل های {مورد علاقه} خواهید داشت.

به همین دلیل ناامیدکننده شدن نمایش فیلم شخصی توقف کنید

زمان سازماندهی 5 دقایق

زمان کل شما 5 دقایق

شرکت ها 1 فنجان

انرژی 152کیلو انرژی

خالق نلی هوارد | Delicious Meets Health
 • آب لیمو هر دو سرکه را در داخل منصفانه پیمانه بریزید. سپس شیر آب را درون آن قرار است بریزید به همان اندازه به خط 1 پیمانه برسد.

 • {اجازه} دهید مخلوط شده شل شدن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم شود. تنها واقعی چند قبلی {دقیقه} اندازه می کشد.

 • سپس هم بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اصل پخت شخصی بیشترین استفاده را ببرید!

 • 2 برابر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصف این اصل ساده است. به ساده همین نسبت را نگه داشتن کنید – 1 قاشق غذاخوری اسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 فنجان منهای 1 قاشق غذاخوری شیر آب.
 • برای تولید این دوغ می توانید به همین دلیل {هر} شیری تخصصی ایجاد می کند بازو دارید بیشترین استفاده را ببرید. حتی لوسیون غلیظ هم سودمند پاسخ این است می دهد.
 • خواهید داشت می توانید به محض تولید آن قرار است در داخل اصل العمل های {مورد علاقه} شخصی به همین دلیل آن قرار است بیشترین استفاده را ببرید هر دو به همان اندازه 2 هفته در داخل یخچال محافظت کنید.
 • این اصل 1 فنجان دوغ مناسب می تنبل.

انرژی: 152کیلو انرژی | کربوهیدرات ها: 13g | پروتئین: 8g | چربی ها: 8g | چربی ها های اشباع شده: 5g | چربی ها های چند قبلی غیر اشباع: 1g | چربی ها تک غیراشباع: 2g | کلسترول ldl: 24میلی خوب و دنج | سدیم: 105میلی خوب و دنج | پتاسیم: 338میلی خوب و دنج | فیبر: 1g | قند: 13g | ویتامین A: 396IU | ویتامین سی: 6میلی خوب و دنج | کلسیم: 277میلی خوب و دنج | اهن: 1میلی خوب و دنج

فاصله جزء

وعده های غذایی یانکی

عبارت کلیدی گزینه جایگزین برای دوغ، دوغ خودت کار کن، بدانید که چگونه دوغ مناسب می کنید

خواه یا نه خواهید داشت این اصل العمل را ساخته اید؟

هنگام قرار داده تصویری به همین دلیل اصل وعده های غذایی، به همین دلیل برچسب #DeliciousMeetsHealthy بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً @deliciousmeetshealthy را در داخل اینستاگرام دنبال کنید!

آشنایی همراه خود خالق: نلی | Delicious Meets Health

به آشپزخانه من خواهم کرد خوش آمدید! من خواهم کرد نلی هوارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وبلاگ} نویس چرخ دنده غذایی پایین Delicious Meets Healthy هستم. من خواهم کرد در داخل 12 ماه 2014 در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند حسابداری عادی {کار} می کردم، Delicious Meets Healthy را تنظیم کردم. در داخل حالی کدام هرکدام کاری کدام ممکن است من خواهم کرد در داخل مرکز اداری مشارکت در می‌دادم فوق العاده تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر چیزهای بی اهمیت بود، با این وجود به همین دلیل پختن شام لذت بردن می‌برم در نتیجه می‌توانم به همین دلیل خلاقیت شخصی استفاده بیشتر از کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس غذاهای مختلف را آزمایش کنم.