ساختار نوروزی {آرام} بهاری در داخل 140 امامزاده مازندرانایسنا/ مازندران مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران ذکر شد: ساختار چشمه استراحت نوروزی در داخل 140 بقعه متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبره امامزادگان مازندران تحمیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برپایی 40 خیمه معرفت ابزار های باکلاس در داخل قلمرو تحمیل می تواند باشد. او می رود او می رود.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسیمی فقط در مورد نزدیک کردن به 12 ماه جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور {مسافران} نوروزی در داخل بقاع متبرکه استانداری ذکر شد: ساختار استراحت بهاری پس به همین دلیل 2 12 ماه وقفه قابل انتساب به شیوع ویروس کرونا در داخل ایام نوروز تحمیل می تواند باشد. در داخل مازندران

حیدری به همین دلیل اجرای ساختار چشمه استراحت نوروزی در داخل 140 بقعه متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزار ائمه اطهار مازندران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این ساختار جدا از برپایی خیمه های معرفت، اعزام روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های باکلاس در داخل بقاع متبرکه تحمیل می تواند باشد. استان.”

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران فقط در مورد حضور 50 مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 85 روحانی {مستقر} در داخل ساختار استراحت بهاری افزود: 40 خیمه معرفت در داخل حرم ائمه اطهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه برپا می تواند باشد کدام ممکن است ورزش های باکلاس در داخل قرار است به آنها بروند مشارکت در می تواند باشد. محقق شده.

حیدری به همین دلیل برگزاری {مراسم} عرضه 12 ماه در داخل امامزادگان مازندران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بقاع متبرکه استان کنار هم قرار دادن پذیرایی به همین دلیل {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم افراد در دسترس امامزادگان شعائر اسلامی را رعایت کنند.

انتهای پیام