ضمانت دیسا اجتناب کرده اند صعود ایران به در اطراف حذفی جام جهانیسرمربی کارمندان سراسری ایران اجتناب کرده اند صعود این کارمندان به در اطراف دوم جام جهانی ابراز ضمانت کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند محل قرارگیری بیزینس لایو، اروگوئه در گروه سیزدهم فیفا قرار دارد، بالاترین تیمی کدام ممکن است ایران شکست داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد ایران در گروه بندی فیفا به گروه بیستم برسد.

راجر دسا دستیار کارلوس کی تکنیک در آستانه جام جهانی فوتبال 2022 به تهران اوج خورد به شبیه به اندازه به کی تکنیک در جدا با هم توصیه سازی ایران برای جام جهانی بپیوندد.

دی سا اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم مدتی را در جدا خصوصی کارمندان سپری کنیم. برد اروگوئه ما را شادی ها زده تر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما اعتقاد به نفس بیشتری داد. ما گیمرهای مشتاق مختلف را امتحان می کنیم به شبیه به اندازه آنها را بشناسیم. زمان a باشکوه به سختی موجود است. به معنای دقیق عبارت هستند 5 روز در جدا خصوصی گیمرهای مشتاق وقت داشتیم. گیمرهای مشتاق به شبیه به اندازه جام جهانی در جدا با از بسته گلف های خصوصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کار زیادی نخواهیم کرد انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمان بسته است. در جدا خصوصی این جاری مثبت هستیم کدام ممکن است به مرحله حذفی جام جهانی صعود می کنیم. این مقدماتی بار است کدام ممکن است ایران به این راضی از کف دست می یابد. ایران در 2 جام جهانی حال a باشکوه به صعود نزدیک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار باید به آن است صعود تنبل.

وی در آسیب دیده نشده صحبت های خصوصی اظهار داشت: روحیه جنگندگی a باشکوه ای در کارمندان موجود است. زاویه های خوبی در این کارمندان موجود است کدام ممکن است ممکن است را راضی می تنبل.

این 2 معلم (کی‌تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیسا) انجام چشمگیری در جدا خصوصی مصر داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه فوریه به فینال جام ملت‌های آفریقا 2022 در کامرون رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ضربات پنالتی مغلوب سنگال شدند.

انتهای پیام