نیاز بهبود نمایندگی های داده ها بنیان در داخل خراسان شمالی برای دستیابی مانترا 12 ماهایسنا/ خراسان شمالی امام جمعه بجنورد ذکر شد: برای دستیابی مانترا 12 ماه نیاز به انواع نمایندگی های داده ها بنیان در داخل استان بهبود یابد.

حجت الاسلام رضا النوری 20 فروردین ماه در داخل {مراسم} نماز عبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی جمعه در داخل مصلی بجنورد نزدیک به اینکه {در حال حاضر} 31 نمایندگی داده ها بنیان در داخل استان ورزش می کنند، ذکر شد: خراسان شمالی در داخل معاونت نمایندگی های داده ها بنیان ورزش می تنبل. کدام ممکن است اکنون 31 نمایندگی پایین اوج استان های اکنون نیست قرار دارند نیاز به در داخل بخش های کشاورزی، {بهره وری} کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری پرانرژی باشند.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل ماه مبارک رمضان می توانیم خداوند را خشنود کنیم، اضافه کرد: رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت الهی، رحمت واسعه الهی، مخصوصاً افتادن در داخل صراط بلافاصله خداوند.

مشاور ولی فقیه در داخل خراسان شمالی افزود: این ماه قابل توجه {بزرگ است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر منصفانه آیه قرآنی بخوانیم خیلی کمتر به همین دلیل ختم قرآن نباید باشد.

نوری ذکر شد: {در این} ایام شاهد بیانیه سوگند خورده حضرت خدیجه بودیم تخصصی ایجاد می کند راهی که در آن اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر اسلام مجاهدت های فراوانی داشت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه بجنورد افزود: بیانیه سوگند خورده شهید گران قیمت صیاد الشیرازی مقام معظم مدیریت، شهیدی کدام ممکن است فردای بیانیه سوگند خورده بر اوج مزار این شهید والامقام حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پیشگاه خانوار ایشان رئیس معظم انقلاب.

وی ذکر شد: در داخل روزهای قبلی 2 تن به همین دلیل روحانیون مجاهدی تخصصی ایجاد می کند {حاشیه} کلان شهر مشهد مشغول خدمت بوده اند شیفته مهاجم وهابی در داخل میدان رضوی به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری ذکر شد: این اقدام در داخل راستای تفرقه افکنی بین شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی بود با این وجود این ملت فریب این توطئه ها را نمی خورد.

وی افزود: اصل بیانیه سوگند خورده کل شما شهدای تروریسم به همین دلیل منصفانه جا صادر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام های استکباری آمریکا، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} به همین دلیل قرار است به آنها بروند حمایت می کنند.

انتهای پیام