ضرر آشوراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج گرگان تعمیر نشود در گلستان نمی‌مانم/خشکی خلیج گرگان مساوی در جدا خصوصی نابودی گلستان استایسنا/گلستان استاندار گلستان در جدا خصوصی از محسوس این کدام ممکن است حق گرفتنی است، ذکر شد: به والدین گلستان قول دادم کدام ممکن است ضرر آشوراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج گرگان را تعمیر کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تعمیر نشود، ماندنم در این استان توجیه ندارد.

علی محمد زنگانه عصر در امروز در مونتاژ شورای اجرایی گلستان کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور مشاور رئیس جمهور در امور اقوام برگزار شد، اظهار کرد: در جدا خصوصی تحلیل مجموع سرمایه گذاری های عمرانی، اعتبارات قرض الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات مصوب شده در بازدید حال رئیس جمهور به این مهم پی بردیم کدام ممکن است تخصیص اعتبارات در شهرستان هایی درست مثل مراوه تپه، گمیشان، آق قلا، کلاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنبدکاووس کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند باند آنها را ترکمن‌ها نمایند به تعیین کنید معناداری بعدی اجتناب کرده اند سایر شهرستان‌ها است.

وضعیت گلستان a باشکوه مخالف است/ ۷۵ سهم باند کشاورزی گلستان یارانه‌بگیر هستند

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه ۷۵ سهم اجتناب کرده اند باند کشاورزی گلستان یارانه بدست آمده می کنند، افزود: نزدیک به نیمی اجتناب کرده اند باند استان گلستان را روستائیان نمایند کدام ممکن است اجتناب کرده اند باند کم برخوردار هستند، علاوه بر این نزدیک به ۴۱ سهم اجتناب کرده اند باند شهری گلستان در زمره باند کم‌برخوردار قرار دارند لذا خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ هزار نفر اجتناب کرده اند گلستانی‌ها یارانه معیشتی بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمار تصویر می دهد طی سال های قبلی به گلستان کم‌توجهی شده است.

استاندار گلستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه درآمد سرانه خانواده استان گلستان نصف معمولی کشوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شاخص تصویر می دهد گلستان وضعیت a باشکوه نامطلوبی دارد، از محسوس کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به رهاورد بازدید حال رئیس جمهور به گلستان پیش دهانه بینی داریم به از ملزومات خصوصی نزدیک شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصدد هستیم درآمد سرانه خانواده در گلستان به شبیه به اندازه نوک افسران به معمولی کشوری برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط 2 برابری داشته باشد.

زنگانه در جدا خصوصی از محسوس اینکه وسط استان گلستان در تابستان قبلی نزدیک به ۱۴ ساعت قطعی آب داشتیم، تاکید کرد: استان گلستان خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ لیتر بر ثانیه ضعیف آب دارد کدام ممکن است ۵۵۰ لیتر بر ثانیه اجتناب کرده اند ضعیف آب درمورد به گرگان است.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه ۹۸ سهم آب شرب گلستان اجتناب کرده اند منابع زیرزمینی تامین‌ تبدیل می تواند، از محسوس کرد: ۱۷۷ روستای گلستان در جدا خصوصی تانکر آبرسانی تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمک سپاه درصدد هستیم ۶۳۲ میلیارد تومان ستاره فیلم را برای آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی جامعه به ۴۳۲ روستا اختصاص دهیم.

استاندار گلستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه مشکلات گلستان در بخش زیرساخت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه خواستن به ملاحظه مسئولان دارد، در جدا خصوصی اشاره به وضعیت خلیج گرگان افزود: اگر به داد خلیج گرگان نرسیم طی 2 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم زمان بیش از حد خشک تبدیل می تواند، خشک شدن خلیج گرگان مساوی در جدا خصوصی نابودی استان گلستان است، در جدا خصوصی خشک شدن خلیج گرگان کشاورزی،‌اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت 9 تنها گلستان کدام ممکن است استان خراسان شمالی نیز خرس تاثیر قرار خواهد گرفت.

زنگانه اضافه کرد: ما در جدا خصوصی چنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان در امتحان شده هستیم کدام ممکن است سبدها پیش‌روی خلیج گرگان را کدام ممکن است اصل صریح رئیس جمهور بوده را اجتناب کرده اند بالا راه برداریم، کارمان را کدام ممکن است برای برداشتن خوب مانع اذیت کردن می کنیم مانع عکس بالا راه ما قرار خواهد گرفت به معنای دقیق عبارت هستند کدام ممکن است ما هیچ وقت برای تکل حق والدین مظلوم گلستان مختصر نمی‌آییم.

خلیج گرگان کمتر اجتناب کرده اند فاجعه دریاچه ارومیه نیست

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه متاسفانه ۲۰ روز در قبلی از امروز جلوی لایروبی خلیج گرگان را گرفتند، تاکید کرد: اگر لایروبی انجام نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌آبه خلیح گرگان را تامین نکنیم بلافاصله خشک تبدیل می تواند، خلیج گرگان کمتر اجتناب کرده اند فاجعه دریاچه ارومیه نیست.

زنگانه تاکید کرد: آقای رئیس جمهور علیرغم وجود خوب روز طوفانی در جدا خصوصی قایق اجتناب کرده اند خلیج گرگان بازدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وضعیت آن ابراز تاسف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی قاطعیت گفتند کدام ممکن است باید خلیج گرگان احیاء شود حتی وقتی یکی اجتناب کرده اند مدیران ما می خواست کسب اطلاعات در مورد پساتالاب صحبت تنبل ایشان گفتند” چیزی نگویید چرا باید به افکار خواهید کرد خطور تنبل کدام ممکن است خلیج گرگان خشک می‌شود؟”

استاندار گلستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه همین جا محل مونتاژ ماهیان خاویاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوانی بود کدام ممکن است در امروز به این مورد دچار شده است، از محسوس کرد: ظاهر شد به قبلی والدین در جزیره آشوراده سکونت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی روستا در آنجا وجود داشت در جدا خصوصی این جاری والدین به دلیل برای بالا برخورد با شدن آب مجبور به انصراف این جزیره شدند، در جاری حاضر می‌گویند کدام ممکن است مسافر اجازه اقامت در همین جا را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حق نداریم در آشوراده ساختمان سازی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می توانیم در جدا خصوصی چوب کار خصوصی را پیش ببریم این در حالی است کدام ممکن است آنجا اردوگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع ساختمان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور برداشتن این ممکن است خوب ظلم است.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه پیش دهانه بینی داریم مسئولان افسران به ما کمک کنند، خاطرنشان کرد: آقای ریاست جمهور اصل دادند کدام ممکن است وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ظرف مدت ۱۰ روز مجوز شورای برتر ساختار شهرسازی استان را ابلاغ تنبل کدام ممکن است ساختار گردشگری در این زمان اذیت کردن شود در جدا خصوصی این جاری خوب معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس خوب شورا به خصوصی اجازه می دهد دوست ندارم اصل رئیس جمهور نامه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را زیر پا بگذارد.

زنگانه در جدا خصوصی از محسوس اینکه ما جدا اقیانوس قرار داریم در جدا خصوصی این جاری والدین ما اجتناب کرده اند اقتصاد اقیانوس بی‌بهره‌اند، ذکر شد: ما گفتیم کدام ممکن است مختصر بیاییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وضعیت یابی پشتیبان واقع در ساحل بندرترکمن اقدامات خصوصی را اذیت کردن کنیم در جدا خصوصی این جاری دیروز سرمایه گذاری ما را متوقف کردند.

استاندار گلستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه به شبیه به اندازه چه روزی باید زیر سایه با استاندارد حرفه ای برخی امتیازات باشیم، از محسوس کرد: به والدین قول دادم اگر ضرر خلیج گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزیره آشوراده را تعمیر نکنم ماندنم در این استان توجیه ندارد چراکه حق گرفتنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است آقای رئیس جمهور قاطعانه اصل می دهند در جدا خصوصی این جاری آرزو هایی خلاف اصل ایشان مانع‌افکنی می کنند.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه متاسفانه تاکنون اجازه تحمیل حتی خوب تله‌کابین در استان گلستان داده نشد، ذکر شد: در حالی کدام ممکن است براساس تذکر کارشناسی مونتاژ تله کابین در گلستان مطرح تبدیل می تواند در جدا خصوصی این جاری آرزو هایی  مانع نتیجه گیری آن تبدیل می تواند، چرا مدیران سکوت می کنند؟ چرا عده ای در جدا خصوصی امضای طومار آنها را وادار به عقب نشینی می کنند چرا تشکل های والدین نهاد به کمک ما نمی آیند؟

زنگانه متذکر شد: در حالی کدام ممکن است والدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری آرزو کرد اجرای این سرمایه گذاری ها هستند در جدا خصوصی این جاری عده ای می خواهند مانع پیشرفت گلستان شوند، ما مختصر نمی‌آییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نتیجه گیری از ملزومات‌مان اجتناب کرده اند این گردنه دردسرساز رفتن خواهیم کرد.
انتهای پیام