تجارت نفت 2 – سپاهان 4 / پیروزی اخیر شاگردان نویدکیایی در داخل قرن اخیرسپاهان همراه خود نتیجه نهایی 4 بر 2 تجارت نفت آبادان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سپاهان در این زمان (پنجشنبه) در داخل چارچوب هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم لیگ برتر {انگلیس} میهمان نمایندگی تجارت نفت آبادان بود این دیدار همراه خود نتیجه نهایی 4 بر 2 به شیوع رسید.

{در این} دیدار سپاهان همراه خود گل {دقیقه} {پنجم} ایزد دوست خوب در داخل تجارت نفت پیش سر خورد. در داخل شکسته نشده نیمه اول جولچیانی عالی موارد همراه خود ضربه اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد اکنون نیست به همین دلیل روی ضربه پنالتی گل دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} سپاهان را به ثمر رساند.

در داخل نیمه دوم طالب ریکانی یکی از آنها در نظر گرفته گل ها را جبران کرد با این وجود شهریار موگانلو در داخل {دقیقه} 67 همراه خود ضربه مشترک سپاهانی ها گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. سرانجام این دیدار همراه خود گل خارق العاده شروین در داخل {دقیقه} 79 همراه خود نتیجه نهایی 4 بر 2 منجر به.

همراه خود این نتیجه نهایی سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنات نفت به سازماندهی همراه خود 45 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 {امتیاز} در داخل کلاس های {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نهم} جدول قرار گرفتند.

انتهای پیام