صعود 3 مشاور ایران به نیمه آخرین کشتی جوانان جهانسه مشاور ایران به نیمه آخرین کشتی فرنگی جوانان جهان راه یافتند.

به گزارش ایسنا، 5 دیدار نخست وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان بلافاصله (دوشنبه) در شهر رم ایتالیا در جاری برگزاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خصوصی تحویل داد اند.

نتایج کشتی گیران ایران پس اجتناب کرده اند برگزاری مسابقات صبح به رئوس مطالب زیر است:

در وزن چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت کیلوگرم علی احمدی وفا در در اطراف نخست در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر خوب اجتناب کرده اند سد تیگران گالستیان اجتناب کرده اند ارمنستان تحویل داد. وی در در اطراف بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله اول چهارم آخرین کورمانبک آلیمجانوف اجتناب کرده اند قرقیزستان را در جدا خصوصی نتیجه 5 بر 4 شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی نیمه آخرین شد. احمدی وافا در این مرحله به مصاف آرسن زومان اجتناب کرده اند قزاقستان می رود.

در وزن پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 کیلوگرم محمد کمالی در در اطراف اول مقابل ماکسیم چوبنکو اجتناب کرده اند اوکراین در جدا خصوصی نتیجه 6 بر این 2 شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به شکست این کشتی گیر در در اطراف بعد اجتناب کرده اند در اطراف رقبا ها بردن شد.

در وزن شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 کیلوگرم اهورا بویری در در اطراف نخست مقابل سرگزی در جدا خصوصی عبدیخادیر اجتناب کرده اند قزاقستان در جدا خصوصی نتیجه 5 بر این 2 به شیوع رسید. وی در در اطراف بعد در جدا خصوصی نتیجه 6 بر این 2 بهروز باران اف اجتناب کرده اند ازبکستان را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی مرحله اول چهارم آخرین شد. وی در این مرحله آندرانیک سدراکیان اجتناب کرده اند ارمنستان را در جدا خصوصی نتیجه ده بر 4 شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی نیمه آخرین شد. بویری در این مرحله به مصاف علی علیزاده اجتناب کرده اند آذربایجان می رود.

در وزن هشتاد کیلوگرم سیدرضا آذر در جدا خصوصی نتیجه 3 بر صفر مقابل وتی کاجانن اجتناب کرده اند فنلاند به شیوع رسید. وی در در اطراف بعد مارکوس اوتیاروف اجتناب کرده اند استونی را 9 بر صفر شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی مرحله اول چهارم آخرین شد. وی در این مرحله تایزو یوشیدا اجتناب کرده اند ژاپن را در جدا خصوصی نتیجه هشت بر این 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه فنی شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی نیمه آخرین شد. آذرشب در این مرحله در جدا خصوصی اسماعیل رضایف اجتناب کرده اند آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن صد ده کیلوگرم پس اجتناب کرده اند آرامش در در اطراف اول، محمد جهانگیری در در اطراف دوم در جدا خصوصی نتیجه هشت بر صفر مقابل ماکسیم پتروف اجتناب کرده اند بلغارستان به شیوع رسید. وی در در اطراف بعد مقابل دارابوس لازلو اجتناب کرده اند مجارستان در جدا خصوصی نتیجه 4 بر 3 شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار پایانی باشد به شبیه به اندازه در گروه بازنده ها به کار خصوصی یکپارچه دهد.

مسابقات نیمه آخرین اوزان فوق امشب به وقت ایران برگزار تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام