شکست دشستان مقابل سپاهان نوین در لی پورتر هندبال مرداناجرای مسابقات لیگ پیتر هندبال مردان ستارگان دشستان مقابل سپاهان نوین شکست خورد.

به گذرش ایسنا، دور رز دم، مرحله دوم، مسابقات دور برگشت، لی برترتار هندبال مردان تینه، یک ددار برگزار شد. درین رز دو تیم ستارگان، دشستان و سپاهان نوئن رافتند که در پایان شاگردان مرتضی با در ازای 34 بیر 22 در ازای دشستان در پاتری راسیدوند دسته بندی می شوند.

مرحله دوم دور برگشت لیگ بارتر هندبال مردان از 13 تا 16 اسفند در تالار فدراسیون هندبال برگزار میچود.

* نتایج مرحله رز گنبد مسابقات گنبد دور برگشت لیگ پیتر هندبال مردان:
ستارگان دشستان 22 – سپاهان نوین 34

* برنامه رز سوم، دوم دور، لیگ برگشت، پیتر هندبال مردان، یکشنبه، 15 صفحه:
نفت و گاز گچساران – زغال سینگ تبس ساعت 10:30 صبح
رعد پاداوند امل – ذوب آهن اصفهان 13:00

* رادهپندی تیمهای تا پایان رز مرحله اول دوم دور برگشت لیگ پیتر هندبال مردان:

نرو زمینی شهید شاملی کازرون 13 بازی 26 امتیاز
فولاد مبارکه سپاهان 12 بازی 22 امتیاز
ذوب آهن اصفهان 13 بازی 18 امتیاز
زغال سینگ تابس 13 بازی 14 امتیاز
صنعت میس کرمان 13 بازی 14 امتیاز
فولاد سپاهان نوین 13 بازی 13 امتیاز
رعد پداوند امل 13 بازی 9 فرانچایز
نفت و گاز قساران 12 بازی 8 فرانچایز
ستارگان دشستان 13 بازی 4 فرانچایز
پاس ناگا قم 13 بازی صفر فرانشیز

PIAM END