شکست استقلال خوزستان مقابل لیدر لیگ منصفانهایسنا/ خوزستان نیروی کار {فوتبال} استقلال خوزستان در داخل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} نکرد.

اولیه روز به دلیل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} لیگ دسته اول {فوتبال} ملت در داخل حالی امشب برگزار شد کدام ممکن است استقلال خوزستان در داخل دیدار سر خورد همراه خود نتیجه نهایی منصفانه بر a 0 مقابل ملوان لیگ منصفانه نکرد.

به گزارش ایسنا، استقلال خوزستان هم اکنون همراه خود 35 {امتیاز} در داخل کلاس {ششم} قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانسی برای صعود به لیگ برتر ندارد.

انتهای پیام