کلان شهر یاسوج همراه خود موسیقی استاندارد پذیرای {مسافران} نوروزی بود


ایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سرپرست اداره همه میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری جهان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: حالا و دوباره استقبال به همین دلیل بازدیدکنندگان نوروزی مسابقه موسیقی میراثی در داخل وارد کنید کلان شهر یاسوج برگزار شد.

سعید طالب پور شامگاه دوشنبه یکم فروردین ماه 12 ماه 1401 شمسی در داخل {مراسم} نواختن موسیقی استاندارد در داخل یاسوج افزود: فراهم کردن نرم افزار های متفاوت باکلاس، برگزاری مسابقه های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی نمایشگاه های صنایع دستی گرفته شده در داخل شهرستان های استانداری به همین دلیل حیاتی ترین نرم افزار هاست. به همین دلیل این مناسبت اداره در داخل ایام نوروز.

وی ذکر شد: تمامی چشم اندازها مورد نیاز برای اسکان {مسافران} نوروزی در داخل عوامل مختلف استان با عرضه می شود.

سرپرست اداره همه میراث، باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرستان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تصریح کرد: هدف به سمت راه اندازی روحیه نشاط اجتماعی در داخل مردمان سه جشن عظیم نوروزگاهی در داخل شهرستان های این فاز برگزار می تواند باشد. “

به گزارش ایسنا، طالب پور ذکر شد: dishing out مطالب تبلیغاتی در داخل امکانات {اطلاع رسانی} شهرستان ها هدف به سمت راه اندازی شد توانمندی های گردشگری استانداری به همین دلیل اکنون نیست نرم افزار های این اداره همه در داخل ستاد دولت ارائه دهندگان بازدید نوروزی 1401 است.

شهرستان بویراحمد با موسیقی سنتی پذیرای مسافران نوروزی است

انتهای پیام