شهردار تبریز در جدا خصوصی استاندار کربلا دیدار کردایسنا/ آذربایجان شرقی شهردار تبریز در دیدار در جدا خصوصی نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا در جدا خصوصی احترام اجتناب کرده اند میزبانی مراسم اربعین در کربلا، خاطرنشان کرد: شعائر اربعین حسینی در امتداد طرف برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت عمیق، فرصتی برای کار با هم شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی 2 ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق.

در این دیدار یعقوب هوشیار شهردار تبریز در جدا خصوصی از محسوس اینکه مدیریت این خیل عظیم افراد در اربعین حسینی a باشکوه پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تقدیر است، افزود: تامین امنیت، اسکان، مدیریت موکب ها، آسانسور جامعه های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا مرتبط در جدا خصوصی این امر. تصویر می دهد کدام ممکن است استانداری کربلا در جدا خصوصی عنایت حضرت اباعبدالله(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تکیه بر تجربیات اجرایی سودآور توانسته کارنامه درخشانی در میزبانی اربعین امسال اجتناب کرده اند خصوصی به جای بگذارد.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه این توفیق عظیم مایه راضی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباهات عاشقان اهل بیت(ع) است، خاطرنشان کرد: امکانات های رسانه ای دنیا نسبت به اجتماع اربعین نادیده گرفته شده هستند کدام ممکن است تصویر می دهد مدیریت این رویداد میلیونی حساب شده بوده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور

هوشیار در جدا خصوصی از محسوس اینکه حکمرانی شهری در ایران زیربنای تدریجی این سیستم های اربعین است، افزود: کلانشهرهای ایران مشتاقانه توان خصوصی را در خدمت این سیستم اربعین حسینی قرار داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های بروزترین tp-date همکاری تنگاتنگی در جدا خصوصی شهرهای ایران داشته اند. نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا.

هوشیار در جدا خصوصی اشاره به اینکه هیچ مانعی برای بهبود ارتباطات 2 طرف وجود ندارد، تاکید کرد: شهرداری تبریز در سال های بروزترین tp-date در جدا خصوصی موکب جنت الحسین(ع) در کربلا حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز تخصص عکس اجتناب کرده اند این سیستم ریزی های اساسی را اجتناب کرده اند خصوصی بر جای گذاشته است.

شهردار تبریز خواهرخواندگی 2 طرف را مهمترین بستر همکاری های اجرایی خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در این راستا موضوعات مهمی را در جدا خصوصی شهردار احترام کربلا در میان بسیاری خواهیم گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم حمایت های استاندار احترام زمینه ساز شود. برای نتیجه گیری این امتیازات .

شهردار تبریز علاوه بر این به موکب جنت الحسین شهرداری تبریز در کربلای معلی اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس کرد: موکب جنت الحسین شهرداری تبریز در عمود سال 1394 در جاده عباس مستقر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تصویر ها متنوع پذیرای زائران اربعین است.

وی افزود: موکب جنت الحسین(علیه السلام) یکی اجتناب کرده اند سریع ترین موکب های حاضر در مراسم اربعین حسینی است کدام ممکن است در جدا خصوصی حاضر تصویر ها مختلف اجتناب کرده اند جمله تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out وعده های غذایی، تصویر ها پزشکی، خیاطی، کفش سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پاسخگوی از ملزومات است. زائران این زمان ها اقدام کرده است

هوشیار تصریح کرد: شهرداری تبریز در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند 100 تجهیزات اتوبوس اجتناب کرده اند این احتمال استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار نفر را همزمان در جدا خصوصی اربعین حسینی اعزام کرده است.

نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا نیز در این دیدار در جدا خصوصی از محسوس اینکه اربعین امسال کربلا میزبان بیش اجتناب کرده اند 20 میلیون زائر بود، ذکر شد: در جدا خصوصی وجود این باند عظیم، توافق خوبی بین عراقی ها وجود داشت. تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات قوه را اجرا می کنند کدام ممکن است با منافذ و پوست اشکال خاصی امکان گذراندن این دهه را در جدا خصوصی موفقیت فراهم کرده است.

وی در جدا خصوصی ادعا کردن حضور بیش اجتناب کرده اند 14 هزار موکب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در آیین های اربعین امسال، افزود: همکاری موکب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت های عراقی، ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموم زائران در مدیریت این سیستم های اربعین قابل ادعا کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد حرکت این بزرگوار بودیم. در امنیت مناسب ترکیب کردن شوید.”

وی خاطرنشان کرد: تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا 2 شهر خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته مهم اینجاست کدام ممکن است افراد 2 شهر اجتناب کرده اند صمیم روده ها به این ارتباط اعتقاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین نکته باعث اهمیت اصولاً کار سران 2 استان تبدیل می تواند.

به گزارش ایسنا، استاندار کربلا در جدا خصوصی اشاره به روابط عمومی شهرداری تبریز در جدا خصوصی تاکید بر اینکه همکاری ها در ایام اربعین قابل توسعه است، ابراز امیدواری کرد در زمان بیش از حد نزدیک در جدا خصوصی بازدید به آذربایجان شرقی، طرفین به فصل های جدیدی در این زمینه برسند. بهبود روابط .

انتهای پیام