شهدای مدافع مزار نظامی به همین دلیل مرزهای عقیدتی حفاظت کردندفرمانده قلب تمرین اثیری نظامی ذکر شد: جاوداندن یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله ای روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده آنان به همین دلیل جمله مناسبت های حیاتی جهادی است تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین ایثارگری نظامی جمهوری اسلامی حیاتی است. ایران”.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی العگلیمی در داخل رفتن به به همین دلیل نمایشگاه باکلاس ارتش شهید گوتاسلو {در شهر} ابریشم اصفهان، اظهار کرد: شهید محسن گوتسلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای مدافع حرم هر کدام در داخل حفاظت به همین دلیل حرم جمهوری اسلامی هستند. در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حفاظت به همین دلیل حدود عقیدتی اسلام، ایثارگری کردند.

فرمانده قلب تمرین اثیری نظامی شکسته نشده داد: یادبود عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده آنان به همین دلیل جمله مناسبت های حیاتی جهادی است تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین ایثارگری نظامی اسلام حیاتی است. جمهوری ایران.” {در این} نمایشگاه عظیم قلب تمرین پرواز شهید وطن پور متعدد نرم افزار، از کیت، پتانسیل ها دانشگاهی تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی را کشف نشده میدان دید بازدیدکنندگان قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: حضور خلبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید مهندسی هلیکوپتر این پایگاه در داخل نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین نبردهای حیاتی برای خلبانان نیروی اثیری در داخل حفاظت به همین دلیل میهن اسلامی در داخل حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد پرواز امدادی هوانیروز قدرت در داخل {مناطق} مختلف سالها خدمت رسانی به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین توسعه هوانوردی توسط می آید از کیت، داده ها فنی، هوانوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی برای بازدیدکنندگان.

سرهنگ العقلیمی همراه خود گرامیداشت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین سالروز نظامی جمهوری اسلامی ایران، حماسه آفرینی های نیروی زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالروز بیانیه سوگند خورده درک صیاد شیرازی، ذکر شد: مناسبت ای در داخل فراگیری درس های آنان. مسکن ارتش
انتهای پیام