شهادت مامور انتظامی کرمانشاهی دزدان مسلح را زیر پا گذاشته است


ایسنا/ کرمانشاه فرمنده انتظامی آستان کرمانشاه از شهادت سرگرد «پوریا نظری» یککی از ماموران جان برکف مکان کرمانشاه درگیری با سرگان مسلح خبر داد.

سردار «علی اکبر جاودان» به برکت و حلول شهادت سرگرد نظری تشریح مگره نمایش دشت: ماجرای دقایق ابتدایی امداد امداد (جمعه – 13 اسفند) در مسیر چهار راه آش کجاست. نشانی شهر داد کرمانشاه.

وای افزود: ماموران یاگان امداد وقتی گیتزنی در محال یاد شدا حاضر است در حضور سها فرد مشکوک می شوند که برای انگام برسی های نها که در خودرو بودا و فرمان شرق می دهد.

سردار جاویدان آدما داد: با تنگه بارانی و طریقی هوا کجا هستند اهل این باو دان گیت مسلح با پاهای منظم با تیراندازی اما نه به عنوان کرد با پاهای مقابل ماموران روبه روی می شوند.

فرمنده انتظامی آستان کرمانشاه یاداوری کرد: در تیراندازی خون جاری است، با نظریه برخورد و محرک مجروجت شهید می شوی و می بینی و می گویی که کانون های درمانی از اردیبهشت یباد کوچ کرده اند، اما آنها مدرک عالی توسط نائل مای آید شهادت داده شده است.

سردار جاودان در بیانیه ای پرسنل مهاجم، ص و درگیری دستگیر و بهزای املشان خواهان راسید.

رئیس جمهوری ایران کرمانشاه با تبریک و تسلیت شهادت «پوریا نظری» دشت شو: ماموران جان برکف انتظامی بری تامین و دانشگاه آسایش مردم و آسایش مردم شبانه روز پای کار بود و با ناثور خون جزک نظم پاگان نظم. بحد و خود دهن.

اعلامیه کردی: امروز ماموران جان برکف محل کرمانشاه، با اقدار از امینات شهر، دانشگاه دفاع و اجازه نامی دهند، دو جنایتکار، بحر نت و انگیژ، یعنی دوست من، مایه رعب و وحشت، و دلم تنگ شده است. مایان مردم شونده.

سردار جاوایدان در پایان بر اصلاح قانون با تایید اسلحه کارگیری کرد و گیف: بدون شک کجا مهم است؟

مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد «پوریا نظری» در یزد صبح فردا (14 اسفند) از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه با حضور دو تن از مسئولان استانی فرماندان نظامی و نظامی، خانودا اکثر شهدا و عکاشار مختلف مردم برگزار می شد.

PIAM END