تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری جنایتکار ۲۴ میلیاردی در داخل هرمزگانایسنا/هرمزگان همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل کل شما جانبه کارآگاهان پلیس اعلان استان منصفانه جنایتکار همراه خود ۲۴ میلیارد پاره کردن تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد.

سردار غلامرضا حعفری {ظهر} همین الان (۸ اردیبهشت ماه) در داخل تشریح این خبر مقوله ای کرد: در داخل پی مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شکایات بسیار زیاد به همین دلیل ساکنان مبنی بر اینکه شخص خاص همراه خود ترفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشهای متقلبانه همراه خود وعده تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه {خودرو} اقدام به پاره کردن به همین دلیل آنان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شده است، پیگیری ماده موضوع به صورت ویژه در داخل اصل {کار} کارآگاهان اداره جعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن پلیس اعلان استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس اعلان استان پس به همین دلیل مشارکت در تحقیقات تکمیلی نسبت به تعیین بنگاه معاملاتی {خودرو} واقع در داخل یکی در همه محلات بندرعباس اقدام کدام ممکن است مصمم بود متهم همراه خود وعده عرضه {خودرو} ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی ظرف مدت زمان کمتراز منصفانه ماه مبالغی به همین دلیل مالباختگان اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن خواهد شد متواری شده است.

این مقام انتظامی استان مقوله ای کرد: کاراگاهان پلیس اگاهی پس به همین دلیل آرامش خاطر به همین دلیل این کدام ممکن است متهم دراجرای احکام حقوقی نیز تحمل تعقیب است همراه خود اقدامات پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل کل شما جانبه مخفیگاه متهم تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریک عملیات ضربتی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس اعلان {انتقال} دادند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان همراه خود مقوله ای این کدام ممکن است متهم مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به بهانه تخویل {خودرو} به همین دلیل مالباختگان پاره کردن کرده بود، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده همراه خود تشکیل {پرونده} جهت سیر سطوح معتبر به مرجع قضایی راه اندازی شد شد. این یک ضرورت است ساکنان پس به همین دلیل حصول آرامش خاطر به همین دلیل بنگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های برجسته نسبت به پیش {خرید} {خودرو} اقدام کنند به همان اندازه طعمه کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودجویان قرار نگیرند.

انتهای پیام