شمسایی: دوران خوش ادعا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نکردن تحویل داد/ رئیس فدراسیون باید خدمت تنبلسرمربی نیروی کار سراسری فوتسال می گوید کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال نباید حرفی بزند کدام ممکن است نمی تواند به آن است حرکت تنبل چرا کدام ممکن است دوران چنین چیزهایی تمام شده است.

وحید شمسایی، سرمربی نیروی کار فوتسال کدام ممکن است در انتخابات مهر هشتم برای ریاست فدراسیون فوتبال حق رای دارد، در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره کاندیداتوری اصلح برای ریاست فدراسیون فوتبال انگیزه داد: من می توانم چه می گویم. تذکر خصوصی من می توانم است هم تاج کدام ممکن است قبلاً رئیس فدراسیون بود، هم مجدی کدام ممکن است الان رئیس فدراسیون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عزیزمحمدی کدام ممکن است تخصص کار در گروه لیگ را دارد در فوتبال خیلی نجیب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می توانم در جدا خصوصی هر سه نفر دوست هستم. این بزرگواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می توانم عالی دوست هستیم. برای خدمت باید این تعهد را پذیرفت. من می توانم اجتناب کرده اند دوران ریاست جمهوری مصطفوی وارد این چرخه شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم هر دو غیرمستقیم در جدا خصوصی روسای جمهوری چون صفایی فراهانی، دادگان، کفاشیان، تاج، عزیزخادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا مجدی جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردم. همه این اعضای خانواده دارای عیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی هستند. اجتناب کرده اند کسانی کدام ممکن است وارد این گودال شدند خواستن به کدام ممکن است شخصیت سابق خصوصی را فراموش نکنند.

وی آسیب دیده نشده داد: در این این 2 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی کدام ممکن است وقت دارند، سخنان عشق آمیز در قبلی اجتناب کرده اند انتخابات را به یاد داشته باشید. اگر نمی توانند کار عملیاتی انجام دهند، نیازی به ذکر شد وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذر کردن ندارند. آنها قول می دهند کدام ممکن است بدون در نظر تکل در توان دارند انجام دهند. این صفحه بحث به شخص خاص خواستن دارد کدام ممکن است کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهد فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتسال را افزایش دهد. زمان ادعا کردن عبارات انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نکردن به آنها قبلی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است من می توانم حق رای دارم به این موضوع در تذکر گرفته شده می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت های این سه پرهزینه را بازرسی می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر دوستان حق رای اجتناب کرده اند جمله رفقای خصوصی کدام ممکن است در هیئت های استانی حضور دارند کدام ممکن است در این مراسم نیز حضور دارند، پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو خواهم کرد. راه کسب فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای دادن به فوتسال

سرمربی نیروی کار سراسری فوتسال ایران دانستن درباره اذیت کردن اردوی نیروی کار سراسری فوتسال اجتناب کرده اند از آن به بعد است صحبت می کنیم (چهارشنبه) ذکر شد: اجتناب کرده اند همه مربیان در از تجهیزات گلف ها کدام ممکن است در جدا خصوصی ما همکاری می کنند تشکر می کنم. حدود عالی سال اجتناب کرده اند آغاز کار بزرگی می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم بچه ها را وارد فوتسال کنم. به هر طریقی من می توانم در جدا خصوصی این مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تأمل هدایت نیروی کار سراسری را بر عهده بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم نیروی کار سراسری فوتسال به چنین چیزی خواستن داشت.

وی آسیب دیده نشده داد: در بین بازیکنان دعوت شده بازیکنانی دارم کدام ممکن است متولد سال های هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه، هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هستند، به هر طریقی این کار کدام ممکن است آغاز شده روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر است. من می توانم باقی مانده است هم می توانم اجتناب کرده اند بازیکنان سال 2016 کدام ممکن است ستاره های بزرگی بودند شبیه حسن زاده، مهدی جاوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس بازیکنان طلایی آن فناوری استفاده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنم کمک زیادی به نیروی کار سراسری خواهند کرد، در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی احترام به بزرگترها، باید در را باز کنیم. راهی برای جوانان همین جا است کدام ممکن است حداقل در ده هر دو 15 سال آینده بتوانیم عالی نیروی کار سراسری داشته باشیم کدام ممکن است مدعی بی رقیب کسب مدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به سکو باشد. اگر همچین چیزی را می خواهیم باید اجتناب کرده اند از آن به بعد است صحبت می کنیم آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را به فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس فردا موکول کنیم خطا است.

شمسایی افزود: اجتناب کرده اند از آن به بعد است صحبت می کنیم کارمان را آغاز می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 13 روز بازی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جدا خصوصی 25 تصویر کننده به مسابقات دلپذیر تایلند می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 برمی گردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند این 2 روز آرامش در تهران برای جام ملت های آسیا. ما به کویت می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات خصوصی را در این ملت پیگیری می کنیم. به شبیه به اندازه الان خوشبختانه مصدومی نداشتیم. ما 25 شخص را برای تورنمنت تایلند انتخاب بزرگ از کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر گرفته شده نمی کنم ترتیب بزرگی صورت گیرد تا ساده عالی ترتیب داشته باشیم. در جدا خصوصی نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفال منش مربیان نیروی کار کدام ممکن است به ایران برمی گردند دیداری حضوری خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را بازرسی می کنیم. بعد از همه قبلاً چندین مونتاژ خرس آنلاین داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ضعف بازیکنان صحبت کرده ایم. خدا را شکر فدراسیون کار خصوصی را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام حقوق مربیان را ادا کرده است. اوسلی علاوه بر این قول داد کدام ممکن است پاداش مرحله مقدماتی را در قبلی اجتناب کرده اند آغاز مسابقات تیز کردن تنبل. باید تمام امتحان شده خصوصی را برای بدست آوردن نیروی کار سراسری انجام دهیم. میدان را به روی بچه ها باز می کنیم. این تعهد من می توانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد من می توانم در قبال نیروی کار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار فوتسالی است کدام ممکن است سال ها در امتداد طرف آن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می توانم سوپراستار داده است.

انتهای پیام