شمخانی: اعتراضات محدود، هیچ نسبتی در جدا خصوصی موج‌رانندگی رسانه‌های معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنباله‌های خانه آنها ندارد


شمخانی: اعتراضات محدود، هیچ نسبتی با موج‌سواری رسانه‌های معاند و دنباله‌های داخلی آنها ندارد

دبیر شورای برتر امنیت سراسری اظهار داشت: پیشرفت ایران آرزو تغییرناپذیر کل نظام است.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی در توییتی نوشت: پیشرفت ایران آرزو تغییرناپذیر کل نظام است کدام ممکن است دشمن در جدا خصوصی نبرد ۸ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم مانع آن شد. افسران چابک در جدا خصوصی اصلاح ساختارها، بهینه‌سازی منابع را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی افراد اجتناب کرده اند همه سبدها عبور خواهد کرد. اعتراضات محدود برخی هموطنان درگیر، هیچ نسبتی در جدا خصوصی موج‌رانندگی رسانه‌های معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنباله‌های خانه آنها ندارد.