شلوغی بازدید کنندگان در داخل کندوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش باران در داخل خیابان های 9 راهنمایی


شفقنا حسدی- سرپرست قلب {مدیریت} راهداری ذکر شد: {در حال حاضر} digicam های مداربسته بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در داخل محور چالوس، جنوب به شمال جهان زنگوله، الشبیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در داخل محور هراز، جنوب را نمایشگاه ها. در داخل شمال فاز زیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اسکه.

دره علی اکبر آشوریان ذکر شد:لوگو وی همراه خود خبرنگار ارزان خبرگزاری فارس، دانستن درباره فینال وضعیت امور ترافیکی خیابان های ملت تصریح کرد: بر ایده داده ها بیش به دلیل 2323 سامانه. حساب بازدید کنندگان توسط آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 digicam نظارت تصویری هم اکنون اصولاً خیابان های ملت باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در داخل آنها خواهند شد روال است.

* آزادراه تهران-کرج-تهران پرترددترین خیابان ملت است

وی ذکر شد: دیشب اساساً بیشترین تردد در داخل محورهای تهران – کرج همراه خود 134 هزار تردد، کرج – تهران همراه خود 117 هزار تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرج – قزوین همراه خود 116 هزار تردد به سند رسیده است.

* بهبود تردد خودروهای {خودرو} در داخل خیابان ها

رئیس قلب {مدیریت} بهترین راه ها افزود: تردد در داخل خیابان ها در داخل عصر، روز قبل بر ایده فینال داده ها به بازو آمده به دلیل 2491 رصد محقق شده است. حساب بازدید کنندگان ورزش در داخل محورهای برون شهر نسبت به روز قبل 3.8 شانس بهبود نمایشگاه ها. در داخل همین {بازه زمانی}، سهم اتومبیل با کیفیت حرفه ای در داخل تردد خیابان ای 6.3 شانس بوده کدام ممکن است اساساً بیشترین تردد بین ساعات 17 به همان اندازه 18 را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم آن قرار است بین ساعت 16 به همان اندازه 5 صبح {بوده است}.

* سن ازدحام از حداکثر در داخل کندفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز

آشوری ها دانستن درباره وضعیت امور ترافیکی محورها مزخرفشمال به شمال علامت‌گذاری شده: digicam‌های نظارت تصویری {در حال حاضر} بازدید کنندگان روان را در هدف شاتل آزادراه قزوین – رشت، آزادراه تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور فیروزکو آرم می‌دهند.

وی یکپارچه داد: {در حال حاضر} بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در داخل محور چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} جنوب شمال در داخل محدوده زنگوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل های مسافران بیشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلی آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در داخل محور هراز، خیابان شمال شمال در داخل محدوده رفتن به کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خواباکنون داریم

* بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در داخل برخی خیابان های 9 راهنمایی بارید

رئیس قلب {مدیریت} بهترین راه ها در داخل خصوص وضعیت امور جوی خیابان ها ذکر شد: هم اکنون در داخل تعدادی از محورهای آذربایجان ژاپنی، اردبیل، زنجان، قزوین، گلستان، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضوی بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تعدادی از محورها، استان های مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران {داریم}. “

عاشوری همراه خود مقوله ای اینکه {در حال حاضر} در داخل محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوین – رشت بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه در داخل ارتفاعات گزارش شده است، یکپارچه داد: در داخل سایر محورهای ملت بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله جوی {نداریم}. .

* 13 خیابان بلافاصله معامله بسته شد

وی دانستن درباره فینال مورد انسداد بهترین راه های ملت منطقی سازی داد: {در حال حاضر} محور رامیاننارنجیشاهرود در داخل استان های گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان، بلوار شمشک – دیزین، محور بغداد – نهبندان، محور خرم آباد – خانم، خیابان سیخت –پادانگمحور سروآباد – پاوه، محور گنگنام – تویسیرکان در داخل استان همینطوربهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان پونل – خلخال به عنوان یک نتیجه ناامنی در داخل خیابان مسدود شد.

رئیس قلب {مدیریت} بهترین راه ها ذکر شد: محور نیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زک شهرک محور هشتگرد محور تلگان به تماس گرفتن ارجمند در داخل استان مازندران 4 محور آسیاب غیر معمول – آب سفید در داخل جنوب استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان یافت می شود ریگان – ام اس ایرانشهر به همان اندازه اطلاع ثانوی تعطیل است.