راه اندازی تخلیه برجسته کالا ایران {خودرو} 1401 + چیزهای بی اهمیت


به گزارش شفقناحسدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورنا، گروه تجاری ایران {خودرو} به نقل به همین دلیل اولیه تخلیه کالا شخصی در داخل 12 ماه 1401 همراه خود تهیه 5 محصول در داخل کپک 2 نیمه سومین تخلیه بی نظیر حمایت به همین دلیل خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین تخلیه برجسته همراه خود گذشته تاریخی عرضه سه ماهه ، به همین دلیل فردا به مدت زمان سه روز یکپارچه می تواند داشته باشد.

{در این} 2 قالب تخلیه 2 207 خودکار جدیدترین گیربکس شش سرعته صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 206 تیپ {سوم} سقف شیشه ای در امتداد طرف پژو پارس SAL دنده دار به موتور سیکلت XU7P، پارس ELX همراه خود موتور سیکلت TU5، راناپلاس همراه خود TU5 پلاس ممکن است وجود داشته باشد. موتور سیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف شیشه ای دنده دار به گیربکس شش سرعته دستی گرفته شده.

لیست بسته شدن پس به همین دلیل قرعه کشی همراه خود حضور نمایندگان نهادهای نظارتی روز شنبه 20 فروردین تصمیم گیری در مورد می تواند باشد. {مراسم} قرعه کشی به صورت اقامت به همین دلیل موقعیت یابی مناسب ایران {خودرو} به نشانی ikco.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه وب این شرکت کردن آپارات به نشانی ikco_ir منتشر شده می تواند باشد. در داخل قالب حمایت به همین دلیل خانوار در داخل صورتی کدام ممکن است انواع نامزدها بیش به همین دلیل قابلیت تخلیه باشد یا نباشد، خریداران بسته شدن توسط قرعه کشی تصمیم گیری در مورد می شوند.

نامزدها می توانند به همین دلیل در حال حاضر سه شنبه 15 فروردین ماه همراه خود مشاوره با موقعیت یابی تخلیه اینترنتی کالا ایران {خودرو} به نشانی esale.ikco.ir نسبت به سند شناسایی مقدماتی اقدام کنند.