شبی کدام ممکن است کنعانی ها گل زدند، الاهلی ماندنیروی کار فوتبال الاهلی قطر در جدا خصوصی گل محمدحسین کنعانی زادگان در این دیدار مقابل الشمال به توسل به می تدریجی این 2 بر این 2 رضایت داد.

به گزارش ایسنا، در چارچوب هفته هفتم لیگ ستارگان قطر عالی دیدار برگزار شد.

الاهلی در این دیدار میهمان شمال بود در جدا خصوصی این جاری این دیدار با درجه بدست آمده کرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر این 2 به نوک رسید.

گل اول الاهلی را محمدحسین کنعانی زادگان اجتناب کرده اند روی سطح پنالتی به ثمر رساند.

این چهارمین گلی است کدام ممکن است کنعانی زادگان در فصل جاری لیگ ستارگان قطر به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را برترین گلزن تیمش در فصل جاری مونتاژ.

الاهلی در جدا خصوصی این توسل به می تدریجی ده امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه پنجم جدول گروه بندی قرار گرفت. العربی در جدا خصوصی شانزده امتیاز در صدر جدول گروه بندی قرار دارد.

انتهای پیام