وب اجتماعی BeReal، رقیب اینستاگرام همراه خود رویکردی کاملاً متفاوت


شافاک مقرون به صرفه ما – وب اجتماعی جدیدترین BeReal کدام ممکن است برای عجله در داخل بین {دانشجویان} غربی شهرت پیدا می تنبل، همراه خود پتانسیل ها انتخاب شده شخصی به رقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله برای اینستاگرام دوباره کاری شده است. این اپلیکیشن روز به روز در داخل زمان‌های غیرمنتظره اعلان‌هایی را برای کاربرانش انتشار می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد‌ها می‌خواهد در داخل عرض 2 {دقیقه} {عکس} بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک بگذارند. اگر پست بعد به همین دلیل 2 {دقیقه} چاپ شده شود، BeReal پست را علامت گذاری می تنبل به همان اندازه به دیگران اطلاع دهد کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی زمان بیشتری را برای انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه ماده موضوع صرف کرده باشد یا نباشد.

به گزارش شفقنا مقرون به صرفه، وب های اجتماعی کنونی شرایطی را پیدا کرده اند کدام ممکن است مشتریان به سادگی {نمی توانند} یک چیز در داخل آنها خواهند شد پست کنند. کل شما ما ویژه به ویژه در داخل اینستاگرام موثرترین خودمان را نماد می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان زیادی {به هر} پست شخصی در نظر گرفته شده می کنیم. با این وجود وب اجتماعی جدیدی کدام ممکن است اخیرا در داخل بین کودکان رواج پیدا کرده است، هنجارشکنی کرده است.

مشتریان BeReal روز به روز در داخل روزی غیرمنتظره اعلان بدست آمده می کنند کدام ممکن است به آنها خواهند شد می گوید 2 {دقیقه} جایگزین دارند به همان اندازه {عکس} تمیز کردن با اشتراک بگذارند. اگر پست بعد به همین دلیل 2 {دقیقه} چاپ شده شود، BeReal پست را علامت گذاری می تنبل به همان اندازه به دیگران اطلاع دهد کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی زمان بیشتری را برای انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه ماده موضوع صرف کرده باشد یا نباشد.

وب اجتماعی BeReal مربوط به نه پلتفرم ها معمولاً نیست

BeReal هیچ فیلتر هر دو لایک ندارد. مفهوم این وب اجتماعی اینجا است کدام ممکن است همانقدر کم زمان را در داخل اختیار مشتریان قرار دهد به همان اندازه پست ها به همین دلیل در گذشته دستکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن نشوند. پلتفرم Be Real، چون آن است به همین دلیل نامش پیداست، به همین دلیل خواهید داشت آرزو می کند کدام ممکن است آنچه را اقامت خواهید داشت ممکن است وجود داشته باشد همراه خود بینندگان شخصی به اشتراک بگذارید. این نرم افزار می گوید “BeReal اقامت است، شخصی اقامت، اقامت فیلتری ندارد”.

نمایندگی پایین BeReal در داخل پاریس یافت می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین پیرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکسیس بریات ساختمان شده است. این نمایندگی سرمایه شخصی را به همین دلیل چندین نمایندگی یانک به همین دلیل جمله اندرسون هوروویتز، اکسل پارتنرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید DST Global خیس شدن کرده است. این نمایندگی برای اولیه موارد 36.6 میلیون دلار آمریکا در داخل ژوئن 2021 خیس شدن کرد.

به نظر می رسد مانند است مفهوم راه اندازی این وب اجتماعی روزی به افکار الکسیس بریات رسیده کدام ممکن است به همین دلیل تماشای اقامت غیر {واقعی} اشخاص حقیقی تأثیرگذار تخلیه شده بود. این نرم افزار در داخل 12 ماه 2020 چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولیه موارد در داخل فرانسه به سبک شد. BeReal چند مورد آخر ماه پیش وارد دانشکده های آمریکا شد. دانش‌های Sensor Tower نماد می‌دهد کدام ممکن است این ملایم‌افزار بین ژانویه 2021 به همان اندازه فوریه 2022 در دسترس به 4 میلیون موارد در داخل اپ استور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوگل پلی دانلود شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 30 شانس به همین دلیل دانلودها در داخل فوریه 2022 {بوده است}.