شاگردان کی تکنیک سعی می کنند امید صعود را خشمگین نگه دارندگروه سراسری فوتبال ایران در دومین دیدار خصوصی در جام جهانی 2022 قطر اجتناب کرده اند ساعت 13:30 در ورزشگاه احمد بن علی به مصاف ولز می رود.

به گزارش ایسنا، در اطراف دوم مرحله گروهی در جدا خصوصی 4 دیدار در قطر برگزار تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار گروه سراسری ایران به مصاف ولز می رود به شبیه به اندازه امید صعود به مرحله بعدی جام جهانی را دفاع کردن تدریجی. . ایران در اوقات فراغت زودتر خصوصی در جدا خصوصی نتیجه 6 بر این 2 مغلوب انگلیس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولز در جدا خصوصی آمریکا به توسل به می تدریجی عالی بر عالی انگشت کشف شد.

هم تیمی های ایران انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز اجتناب کرده اند ساعت 22:30 جمعه به مصاف یکدیگر می توسعه.

گروه B: ایران – ولز، ساعت 13:30، ورزشگاه احمد بن علی

قاضی: ماریو اسکوبار (گواتمالا)
غایب: علیرضا بیرانوند اجتناب کرده اند ایران
ستاره گروه: مهدی طارمی اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرت بیل اجتناب کرده اند ولز
طبقه بندی کردن در گروه: ایران با درجه امتیاز در گروه چهارم، ولز در جدا خصوصی عالی امتیاز در گروه دوم
گروه بندی فیفا: ایران در گروه بیستم فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولز در گروه نوزدهم فیفا قرار دارند.
نتایج 2022: 5 برد، عالی توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 باخت برای ایران، این 2 برد، 3 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 باخت
انواع حضور در جام جهانی: ایران (6 در اطراف) ولز (این 2 در اطراف)
بهتر از نتیجه قبلی تاریخی جام جهانی: ایران (تصویر در مرحله گروهی)، ولز (تصویر در مرحله اول چهارم بسته شدن 1958)

گروه A: قطر – سنگال ساعت شانزده:30 ورزشگاه الثمامه دوحه

قاضی: آنتونیو متئو لاهوز
غایب: سادیو مانه
ستاره گروه: اکرم عفیف اجتناب کرده اند قطر، کالیدو کولیبالی اجتناب کرده اند سنگال
طبقه بندی کردن در گروه: قطر با درجه امتیاز در گروه سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال با درجه امتیاز در گروه چهارم
گروه بندی فیفا: قطر در گروه 50 فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال در گروه هجدهم فیفا قرار دارند.
نتایج 2022: ده برد، هشت توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 باخت، هشت برد، 6 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه باخت برای سنگال
انواع حضور در جام جهانی: قطر (خانه اول)، سنگال (خانه سوم)
بهتر از نتیجه قبلی تاریخی جام جهانی: قطر (تصویر در مرحله گروهی در این دوران)، سنگال (تصویر در مرحله اول چهارم بسته شدن 2022)

گروه A: هلند – اکوادور ساعت 19:30 ورزشگاه خلیفه شهر الریان

قاضی: مصطفی غربال (الجزایر)
غایب: –
ستاره گروه: ویرجیل فندییک اجتناب کرده اند هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انر والنسیا اجتناب کرده اند اکوادور
طبقه بندی کردن در گروه: هلند در جدا خصوصی 3 امتیاز در گروه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور در جدا خصوصی 3 امتیاز در گروه دوم قرار گرفت
گروه بندی فیفا: هلند در گروه هشتم فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور در رتبه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 فیفا قرار دارند.
نتایج 2022: 9 برد، این 2 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با درجه شکست برای هلند، 3 برد، 7 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شکست برای اکوادور
انواع حضور در جام جهانی: هلند (یازده در اطراف)، اکوادور (4 در اطراف)
بهتر از نتیجه قبلی تاریخی جام جهانی: هلند (دوم در 1974، 1978 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2010)، اکوادور (در سال 2006 در رتبه شانزدهم به تذکر می رسد شد)

گروه B: انگلیس – آمریکا ساعت 22:30 ورزشگاه البیت

قاضی: خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا (ونزوئلا)
غایب: جیمز مدیسون اجتناب کرده اند انگلیس
ستاره گروه: هری کین اجتناب کرده اند انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستین پولیسیچ اجتناب کرده اند آمریکا
طبقه بندی کردن در گروه: انگلیس در جدا خصوصی 3 امتیاز در گروه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در جدا خصوصی عالی امتیاز در گروه سوم قرار گرفتند
گروه بندی فیفا: انگلیس در گروه پنجم فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در رتبه شانزدهم فیفا قرار دارند.
نتایج 2022: 3 برد، 3 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه باخت برای انگلیس، 5 برد، 5 توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه باخت برای آمریکا
انواع حضور در جام جهانی: انگلیس (شانزده در اطراف) آمریکا (یازده در اطراف)
بهتر از نتیجه قبلی تاریخی جام جهانی: انگلیس (قهرمان 1966)، آمریکا (مقام سوم 1930)

انتهای پیام