سیتی تجارت نیمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلوا را رد کردمنچسترسیتی توصیه شده پاری سن ژرمن برای تجارت نیمار در جدا خصوصی سیلوا را رد کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند لوپاریزین، پاری سن ژرمن به برناردو سیلوا کنجکاوی مند است.

این هافبک پرتغالی در افکار کریستوف گوتیه، سرمربی جدید پاری سن ژرمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل برای است اجتناب کرده اند از تجهیزات گلف خواست به شبیه به اندازه زمینه فریب دادن این تصویر کننده را فراهم تدریجی.

در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه منچسترسیتی نمی شود ساده سیلوا را واگذار تدریجی، از تجهیزات گلف پاری سن ژرمن توصیه شده تجارت این تصویر کننده را در جدا خصوصی نیمار داده است.

به گزارش لوپاریسین، منچسترسیتی توصیه شده پاری سن ژرمن برای جانشینی سیلوا در جدا خصوصی نیمار را رد کرده است.

نیمار در سال 2017 در جدا خصوصی مبلغ 222 میلیون یورو اجتناب کرده اند بارسلونا به پاری سن ژرمن به همین جا رسید در جدا خصوصی این جاری نتوانسته انتظارات را در این گروه برآورده تدریجی. در جدا خصوصی وجود اینکه قرارداد نیمار به شبیه به اندازه سال 2025 تمدید شده است، او فصل ناامیدکننده ای را در جدا خصوصی گروه پاریسی تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل برای است اطلاعات زیادی مبنی بر جدایی او به گوش می رسد، این گروه باقی خواهد ماند.

انتهای پیام