سپتامبر عضو MonthTom Kuebler of South Riding


TFE مایل است تام کوبلر از South Riding را برای انتخاب شدن به عنوان عضو ماه سپتامبر تبریک بگوید! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او قبلاً در 10 سال گذشته با وزنه زدن و استفاده از دستگاه در سایر سالن های بدنسازی تمرین می کرد ، اما وقتی TFE South Riding باز شد ، بلافاصله به عضویت در آمد. تام دوباره سعی کرد به تنهایی تمرین کند ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید