سو بورسکی از Reh-Fit در مورد آینده آمادگی جسمانی-آمادگی پزشکی


داستان جلد شماره ماه سپتامبر مجله Club Solutions را بررسی کنید! سو بورسکی از مرکز تأییدیه MFA ، مرکز Reh-Fit در مانیتوبا ، کانادا ، و سفر 40 ساله خود از طریق آمادگی جسمانی.

توجه: مرکز Reh-Fit برای اولین بار در کانادا دارای گواهینامه MFA بود و در سال 2012 و 2020 جایزه مجوز سال MFA را دریافت کردند!

برای خواندن مقاله اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید